komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl

sobota, 23 października 2021

Marleny, Seweryna

EduBiblioSfera: Eurosieroctwo

czwartek, 5.5.2016 10:00 , komentarze: 0 , odsłony: 2694
kategorie artykułu:

Po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 roku, Polacy zaczęli „legalnie” wyjeżdżać do pracy za granicę. Migracje zarobkowe stały się marzeniem wielu osób, zwłaszcza młodych.  Najchętniej wybieranym kierunkiem jest Europa Zachodnia, a więc kraje o wysoki poziomie rozwoju gospodarczego.

Motywy migracji są różne, najczęściej trudna sytuacja materialna i rodzinna osób wyjeżdżających. Zwykle wyjeżdża pierwszy ojciec, potem „sprowadza” żonę i dzieci. Bywa też tak, że rodzice wyjeżdżają z Polski pozostawiając w kraju dzieci pod opieką babci lub dziadka, a nawet starszego niepełnoletniego rodzeństwa. Doprowadziło to do powstania nowego, nieznanego dotąd zjawiska społecznego w Polsce – sieroctwa emigracyjnego, eurosieroctwa.

Czas rozłąki, dłuższy lub nawet krótki, w psychice dziecka „zostawia” różne negatywne skutki. Są to skutki psychologiczne, niezaspokojenie potrzeb: miłości, przynależności, bezpieczeństwa i bliskości. Skutki pedagogiczne nieobecności rodziców to często gorsze wyniki w nauce, problemy z zachowaniem. Brak pełnej opieki rodziców na ogół skutkuje obniżeniem poziomu kontroli rodzicielskiej, rozluźnieniem dyscypliny. Dziadkowie często pozwalają wnukom na wiele więcej niż rodzice, trudniej im stawiać wymagania. Wychowywanie przez starsze rodzeństwo też jest problematyczne, brat czy siostra nie są wystarczającym autorytetem dla dziecka, ponadto zadania wychowawcze często przerastają ich możliwości. Dodatkowo, sytuację komplikuje przyjeżdżający co pewien czas rodzic, który chcąc zrekompensować swoją nieobecność, zasypuje dziecko prezentami, pobłaża i pozwala na wszystko.

Przedłużająca się nieobecność z powodu migracji może powodować dystans pomiędzy nieobecnym rodzicem a dzieckiem, co skutkuje osłabieniem kontaktu, trudnościami w porozumiewaniu się, dziecko zaczyna „funkcjonować” samotnie, przyjmuje system wartości środowiska, które sam sobie wybiera. Nieobecny rodzic nie uczestniczy, nie jest świadkiem dorastania, przemian zachodzących w dziecku.

Świadomość negatywnych skutków migracji zarobkowej pomaga w ich uniknięciu. Rodzice, którzy nie wydłużają czasu pobytu za granicą, często kontaktują się z dziećmi, zapewniają prawidłową opiekę podczas ich nieobecności a decyzję o migracji podejmują wspólnie z dziećmi, są w stanie zminimalizować negatywne konsekwencje rozłąki.

 

Biblioteka Pedagogiczna w Ząbkowicach Śl.

ul. Mickiewicza 10

Tel. 74 8152303

e-mail: zabkowiceslaskie@dbp.wroc.pl

katalogi on-line: http://aleph.dbp.wroc.pl:8991/F/

 

 

 

Wasze komentarze

czwartek, 5.1.2017 17:40
piątek, 2.9.2016 09:29
czwartek, 23.6.2016 20:20
czwartek, 5.5.2016 10:00
piątek, 15.4.2016 10:44
czwartek, 3.12.2015 09:02
piątek, 2.10.2015 08:19
1