komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl

środa, 22 września 2021

Tomasza, Maurycego

Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne - HUTNIK Na PLUS

niedziela, 19.2.2017 14:11 , komentarze: 0 , odsłony: 2544
kategorie artykułu:

Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik” znalazł się w gronie 50 domów kultury w Polsce, uczestniczących w programie Narodowego Centrum Kultury pod nazwą „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne”. Dofinansowanie uzyskał projekt „Hutnik Plus”. W pierwszy etapie „Hutnik” otrzyma 5.000 zł na przeprowadzenie diagnozy, a w drugim do 22.000 zł na realizację od 3 do 7 wybranych inicjatyw.

Planowane działania zakładają odejście od instytucjonalnego postrzegania domu kultury, jako miejsca działającego dla mieszkańców, w zamian proponowany jest lepszy model, w którym dom kultury działa wspólnie z mieszkańcami.

W pierwszym etapie przeprowadzona zostanie diagnoza lokalnego potencjału kulturowego, służąca odkrywaniu i rozwijaniu kulturotwórczych zasobów lokalnej społeczności. W działaniach uczestniczyć będzie animator z ramienia Narodowego Centrum Kultury.

Dokonany zostanie również wybór najlepszych inicjatyw zgłoszonych przez mieszkańców. Inicjatywy te będą finansowane w ramach projektu, a ich realizacja odbywać się będzie z wykorzystaniem zasobów infrastrukturalnych i kadrowych GOK „Hutnik”. Najlepsze działania zostaną wyłonione podczas otwartej giełdy. Dofinansowane zostaną jedynie przedsięwzięcia wpisujące się w opracowaną wcześniej diagnozę.

Głównymi cechami inicjatyw ma być trwałość zmian i gotowość do kontynuacji inicjatywy w kolejnych latach. Z „Hutnik Plus” wyłączone zostaną pomysły akcyjne, działania doraźne, a także ukierunkowane jedynie na rozrywkę i konsumpcję. Projekt zakłada partycypację społeczną, czyli przedstawiciele zgłaszanych inicjatyw wezmą na siebie ciężar realizacji i odpowiedzialności.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniach w ramach projektu, w tym w spotkaniach badawczych oraz mające własne pomysły i ocenę gostyńskiego środowiska kulturowego proszone są o kontakt drogą elektroniczną z Przemysławem Pawlakiem kierownikiem działu Projektów Kulturalnych - ppawlak@gok.gostyn.pl.

 

Wasze komentarze

poniedziałek, 26.11.2018 21:40
poniedziałek, 26.11.2018 21:06
czwartek, 30.8.2018 08:15
sobota, 21.7.2018 17:51
sobota, 14.7.2018 16:07
sobota, 30.6.2018 02:47
sobota, 23.6.2018 22:35
czwartek, 17.5.2018 21:43