komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
LOTTO
FORUM

sobota, 20 października 2018

Ireny, Kleopatry

Poślizgnięcie na oblodzonym chodniku – czy masz prawo do odszkodowania?

niedziela, 7.2.2016 13:00 , komentarze: 0 , odsłony: 1956
kategorie artykułu:

W okresie zimowym bardzo często jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwa związane z poruszaniem się po jezdniach i chodnikach. Niejednokrotnie opady śniegu albo marznącego deszczu powodują, że chodzenie po chodniku jest utrudnione.

Kto odpowiada za utrzymanie chodnika w odpowiednim stanie?

Odpowiedzialność często ponosi właściciel lub zarządca nieruchomości, przy której znajduje się chodnik. I dlatego do tej osoby powinniśmy skierować roszczenia w przypadku, gdy np. poślizgniemy się i złamiemy rękę. Mowa tu o takich sytuacjach, gdy np. spadnie śnieg, a osoba odpowiedzialna nie odśnieży chodnika albo też zamarznie padający wcześniej deszcz, a nawierzchnia nie zostanie posypana piaskiem bądź innym środkiem zabezpieczającym. Kwestie te uregulowane są w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także w ustawie o drogach publicznych.

Obowiązki związane z utrzymaniem stanu chodnika

W artykule 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach możemy przeczytać, że obowiązkiem właściciela nieruchomości jest "uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych." Oznacza to więc, że właściciel nieruchomości nie będzie odpowiedzialny za uprzątnięcie chodnika, jeśli przy tym chodniku możliwe jest odpłatne parkowanie lub postój aut. Drugą możliwością zwalniającą właściciela z odpowiedzialności w przypadku wypadku jest sytuacja, w której właściciel zlecił zarządcy nieruchomości zlecenie prac związanych z odśnieżaniem profesjonalnemu podmiotowi, a tego typu prace nie zostały wykonane. Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku i zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku chodników przy płatnych postojach i parkingach dla samochodów? Tu również wątpliwości rozstrzyga art. 5 wspomnianej wcześniej ustawy: "do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku, oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym."

Dlaczego tak ważna jest kwestia ustalenia, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie chodnika? Z tego względu, że to właśnie do tej osoby, firmy bądź organu będziemy kierować nasze roszczenia w przypadku wypadku na zaśnieżonym chodniku.

Udowodnienie przebiegu wypadku

Odpowiedzialność z tytułu wypadku na nieodśnieżonym chodniku oparta jest o artykuł 415 kodeksu cywilnego – kto ze swojej winy wyrządza krzywdę drugiej osobie, zobowiązany jest do jej naprawienia. Odpowiedzialność oparta jest więc na zasadzie winy. Jak wynika jednak z artykułu 6 kodeksu cywilnego, to osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu, zobowiązana jest do tego, aby zebrać materiał dowodowy w sprawie. Dlatego tak ważnym jest, aby na miejscu wypadku sfotografować stan chodnika i miejsce, w którym do zdarzenia doszło. Następnym ważnym elementem jest dokumentacja medyczna i rehabilitacyjna oraz wszelkie inne dokumenty zaświadczające przebieg wypadku i doznanych obrażeń (mogą to być również zeznania świadków, którzy widzieli moment zdarzenia). Skorzystanie na tym etapie z pomocy prawnika jest przydatne z kilku przyczyn. Po pierwsze, profesjonalny prawnik może doradzić w zakresie dokumentacji, która powinna zostać zgromadzona. Po drugie, to kancelaria ustali, kto dokładnie jest odpowiedzialny za stan chodnika na terenie, na którym wydarzył się wypadek. Po trzecie, właściciel nieruchomości bądź gmina (lub inny podmiot) bardzo często kwestionuje sam fakt zaistnienia wypadku i odmawia wypłacenia odszkodowania.

- Byliśmy już zaangażowani w sprawę, w której nasza klientka złamała rękę na cmentarzu komunalnym, na którym nie zostały odśnieżone chodniki. Pomimo faktu istnienia dwóch świadków zdarzenia, zarządca cmentarza stwierdził początkowo, że wypadek nie miał miejsca. Odmawiał również dostępu do monitoringu z dnia zdarzenia. Nasza klientka nie wiedziałaby, co zrobić w takiej sytuacji, stąd prośba o pomoc prawnika – mówi Radosz Pawlikowski z wrocławskiej kancelarii Reaktia.

Jeżeli macie pytania do prawnika lub chcecie uzyskać poradę prawną, opiszcie swoją sprawę i wyślijcie na maila wroclaw@doba.pl z tytułem "prawnik", a prawnicy z wrocławskiej kancelarii Reaktia postarają się rozwiać wasze wątpliwości. Wszystkie porady prawne będą publikowane z zachowaniem anonimowości naszych Czytelników.

 

Reaktia

www.dobry-prawnik.info

porady@dobry-prawnik.info

+48 71 307 07 44

Powstańców Śląskich 98/214

53-333 Wrocław

 

Wasze komentarze

dzisiaj, 11 godz temu
piątek, 19.10.2018 16:00
piątek, 19.10.2018 11:00
piątek, 19.10.2018 08:45
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Sklep AZE
części Samsung
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
biura do wynajęcia
monitoring GPS
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Teagle
New-House
Wypożyczalnia osuszaczy