Przedstawiamy wszystkich kandydatów Trzeciej Drogi dla Powiatu

piątek, 22.3.2024 20:49 2557

W nadchodzących wyborach naszym celem jest aktywne działanie na rzecz, poprawy komunikacji publicznej, remontów dróg powiatowych oraz integracji społecznej. Szczególną uwagę poświęcimy aktywności seniorów, starając się stworzyć warunki do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym. Dodatkowo, planujemy skoncentrować się na poprawie warunków edukacyjnych i bezpieczeństwa młodzieży w placówkach oświatowych na terenie naszego powiatu oraz służbą zdrowia.

Nasze doświadczenie, determinacja oraz zrozumienie potrzeb społeczności stanowią solidne fundamenty dla skutecznego pełnienia funkcji radnego. Zachęcamy do oddania swojego głosu, udzielając nam swojego poparcia w nadchodzących wyborach. Razem możemy kształtować lepszą przyszłość naszego powiatu.

Oto nasi kandydaci:

 Okręg nr 1 
1. Anna Gołdyn 
2. Andrzej Witek
3. Bożena Chodorowska
4. Joanna Ciepierska
5. Daniel Jabłoński

Okręg nr 2
1. Robert Szwarc 
2. Ewa Trojak
3. Przemysław Strużewski
4. Edyta Lisowska
5. Ryszard Sowa
6. Klaudia Cisakowska
7. Tomasz Wolanin

Okręg nr 3 
1. Waldemar Wieja 
2. Małgorzata Załęska
3. Aleksander Ciapka
4. Elżbieta Cwek
5. Michał Starżyk

Okręg nr 4 
1. Henryk Zięba 
2. Beata Mirek
3. Radosław Chuchra
4. Agnieszka Gancarz
5. Adrian Tumidański
6. Renata Zielińska
7. Filip Skowron
8. Michał Paczkowski 

 

/Materiał KWW Trzecia Droga dla Powiatu/