Agencja PZU w Ząbkowicach Śląskich - doradca Agnieszka Zadęcka

środa, 30.8.2023 13:34 1287

 

 

 

 

Nieszczęśliwy wypadek może się zdarzyć w różnych miejscach: np. w przedszkolu, szkole, na szkolnej wycieczce czy podczas wyjścia z klasą do kina, na wakacjach, a nawet w domu. Dlatego przygotowaliśmy specjalną ofertę ubezpieczenia NNW PZU Edukacja.

 

Gdy opłacisz składkę, otrzymasz certyfikat/polisę ubezpieczenia.

 

 NNW PZU Edukacja to ochrona:

 

bez względu na miejsce – ubezpieczenie działa na całym świecie (z wyjątkiem usług assistance, które zapewniamy tylko w Polsce),

 

bez względu na czas – ochrona działa 24 godziny na dobę przez cały okres ubezpieczenia.

 

 

Ubezpieczenie obejmuje m.in.:

 

 
złamania, zwichnięcia, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienie lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu, pogryzienia, ukąszenia, porażenie prądem lub piorunem, zatrucia gazami i produktami chemicznymi,

 

 
ciężkie choroby: m.in. cukrzycę typu 1, neuroboreliozę, wściekliznę i także sepsę,

 

 
trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany poważnym uszkodzeniem ciała, krwotokiem śródczaszkowym lub zawałem serca,

 

 

 
wypadki spowodowane uprawianiem sportów
(rekreacyjnie, wyczynowo, zawodowo) – nawet tych wysokiego ryzyka,

 

 
zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, a także zakupu ortez, szyn, gorsetów, aparatów słuchowych oraz odbudowy stomatologicznej zębów stałych,

 

 
usługi assistance: pomoc medyczną, rehabilitacyjną i pielęgniarską, pomoc psychologa (nawet do 2000 zł) oraz korepetycje (do 1200 zł)...

 

…a to jeszcze nie wszystko.

 

 

 Masz pytania? Chętnie na nie odpowiem

 

Agnieszka Zadęcka

Doradca PZU

 

tel.: +48667816853

 

e-mail: agzadecka@agentpzu.pl