Biuro Rachunkowe Anna Chodań - Pomianów Dolny

niedziela, 2.4.2023 22:17 704

 BIURO RACHUNKOWE Anna Chodań

Pomianów Dolny 27

57- 220 Ziębice

tel. 500 114 264

tel. 603 489 011

e-mail: chodan@op.pl

UWAGA! Istnieje możliwość współpracy na odległość.

 
 
 Jesteśmy doświadczonym Biurem Rachunkowym działającym od 2014 roku. 

Naszą fachowość potwierdza certyfikat Ministra Finansów nr 34652/2009.

Gwarantujemy rzetelność, terminowość i dokładność oraz pełną odpowiedzialność i bezpieczeństwo poparte zawartą polisą OC.

Oferujemy kompleksową, profesjonalną obsługę księgową, kadrowo-płacową. Zapewniamy szeroki wachlarz usług doradczych: udzielanie konsultacji, porad oraz wsparcia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i rozliczeń podatkowych.

W skład naszej oferty wchodzą:

Uproszczona księgowość:

- prowadzenie książki przychodów i rozchodów,

- ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego osób fizycznych.

 Kadry:

- sporządzanie listy płac,

- sporządzanie kartotek wynagrodzenia pracowniczego,

- rozliczanie podatku dochodowego od pracowników,

- obsługa kadrowa.

 Świadczymy również usługi w zakresie:

- pomocy w założeniu oraz w rejestracji działalności gospodarczej,

- bieżącej ewidencji dokumentów oraz sprawdzenia ich pod względem merytorycznym,

- prowadzenia ewidencji rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT oraz sporządzania miesięcznych lub kwartalnych deklaracji podatkowych,

- sporządzania ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

- rozliczeń z ZUS właścicieli firmy,

 - reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej.

Pomagamy również w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej oraz w trakcie prowadzenia działalności pomagamy w wypełnianiu wniosków związanych z dofinansowaniem np. przy pracach interwencyjnych, czy przy doposażeniu lub wyposażeniu nowego stanowiska pracy.