komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM
LOTTO

sobota, 22 września 2018

Tomasza, Maurycego

IX Dziecięcy i Młodzieżowy Przegląd Taneczny Dolnego Śląska LUBIN DANCE

poniedziałek, 16.4.2018 15:29 , komentarze: 0 , odsłony: 377
kategorie artykułu:

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

19 maja 2018, godz. 11.00

Duża sala Centrum Kultury „Muza”

Rozmiar sceny: 10 m (szerokość) x 8 m (głębokość)

CEL IMPREZY

  • popularyzacja tańca jako formy aktywnego wypoczynku
  • możliwość konfrontacji umiejętności tanecznych
  • wymiana doświadczeń i pomysłów
  • integracja środowiska tanecznego

UCZESTNICY

W Przeglądzie mogą brać udział tancerze z terenu Dolnego Śląska w wieku do 25 lat.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnicy mogą się prezentować w następujących kategoriach:

I. Mini spektakl taneczny – interpretacja wybranego tematu do utworu instrumentalnego lub instrumentalno-wokalnego przy użyciu różnych technik tanecznych, kostiumów, rekwizytów itp. Czas prezentacji: do 5 minut.

 

  1. Taniec nowoczesny - prezentacja taneczna wykorzystująca techniki: disco freestyle, hip-hop, disco-dance, dance show, electric boogie, funky, dancehall, break-dance, itp. Czas prezentacji: do 4 minut.

2. W każdej z w/w kategorii jest podział wiekowy:

-        do 11 lat

-        12 – 15 lat

-        powyżej 15 lat

Do danej kategorii wiekowej musi należeć co najmniej 75% członków zespołu – wszyscy uczestnicy powinni posiadać aktualną legitymacją szkolną lub inny dokument tożsamości.

3. Grupa taneczna może zaprezentować tylko 1 układ w danej kategorii wiekowej.

4. Pisemne zgłoszenie (dokładnie wypełnioną kartę zgłoszenia) można dostarczyć faxem (76 746 22 52), drogą elektroniczną (koncerty@ckmuza.pl) bądź osobiście, nie później niż do 11 maja.

WAŻNE! Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń. Lista uczestników dostępna będzie na stronie 14 maja (w przypadku wielu zgłoszeń i szybszego zamknięcia naboru, będzie zamieszczona odpowiednio wcześniej).

5. Zespoły zakwalifikowane do Przeglądu wnoszą opłatę przelewem w wysokości 10 zł od osoby za pierwszą i 5 zł za każdą następną kategorię taneczną na rachunek:

Centrum Kultury „Muza”

ul. Armii Krajowej 1, 59-300 Lubin

Alior Bank 19 2490 0005 0000 4530 1496 5870  z dopiskiem Lubin Dance i nazwą uczestnika.

Warunkiem dopuszczenia do występu jest dokonanie wpłaty do dnia 16.05 oraz okazanie organizatorowi dowodu wpłaty w dniu Przeglądu. Organizator nie zwraca pieniędzy, jeżeli do występu nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie wpłacającego.

6. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podporządkowanie się przepisom szczegółowym i zaleceniom Organizatora oraz na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i p. poż. obowiązujących w placówce.

KRYTERIA OCENY SĘDZIOWSKIEJ

1. dobór muzyki

2. opracowanie choreograficzne

3. technika wykonania

4. oryginalność i pomysłowość

5. dobór i estetyka kostiumów i rekwizytów

6. ogólny wyraz artystyczny

NAGRODY

Jury przyzna nagrody finansowe i statuetki GRACJI dla najlepszych uczestników w danej kategorii.

Decyzje Jury są ostateczne.

Ponadto Organizator zapewnia pamiątkowe dyplomy dla uczestników.

PRZEPISY TECHNICZNE

1. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania własnych nagrań muzycznych wg podanych niżej wymagań:

-         plik w formacie mp3 lub wma, próbkowanie min. 192 Kb, opatrzony nazwą uczestnika i przesłany najpóźniej do 14 maja na mejla podklady@ckmuza.pl,

2. Organizator zapewnia profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie. Nie wolno używać własnych aparatur oświetleniowych.

UWAGI DODATKOWE

1. Uczestnicy zgadzają się na nieodpłatną rejestrację występu oraz rozpowszechnianie na wszelkich dostępnych nośnikach utworów wykonywanych podczas Przeglądu. W celach promocyjnych imprezy, fragmenty mogą być zamieszczone na ww.ckmuza.eu.

2. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Przeglądzie (dojazdy, ubezpieczenie, usługi pocztowe itp.).

3. Zespół powinien mieć odpowiednią ilość opiekunów gwarantującą bezpieczeństwo uczestników

- instruktor nie powinien być jedynym opiekunem zespołu.

4. Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników winny ich ubezpieczyć na czas imprezy.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w garderobach.

6. Podczas Przeglądu czynna będzie Restauracja Pod Muzami.

7. Prawo do wyłącznej interpretacji regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi.

ORGANIZATOR

Centrum Kultury „Muza”, ul. Armii Krajowej 1, 59-300 Lubin

fax 76 746 22 52; www.ckmuza.eu

Koordynator: Dorota Gońda tel. 76 746 22 60, koncerty@ckmuza.pl

 

 

Wasze komentarze

wczoraj, 11 godz temu
3
wczoraj, 19 godz temu
2
czwartek, 20.9.2018 22:00
4
czwartek, 20.9.2018 21:47
1
czwartek, 20.9.2018 21:30
czwartek, 20.9.2018 13:00
2
czwartek, 20.9.2018 14:55
9
środa, 19.9.2018 20:00
5
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
SZKOŁA AUXILIUM
SZKOŁA AUXILIUM
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
www.kasprowiczauto.pl
www.kasprowiczauto.pl
Pracuj z GoWork
Pracuj z GoWork
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Tomograf3D
Tomograf3D
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie