komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM
LOTTO

czwartek, 19 lipca 2018

Wincentego, Wodzislawa

Zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP gminy Dzierżoniów

niedziela, 15.4.2018 14:17 , komentarze: 1 , odsłony: 1056
kategorie artykułu:

Zakończyła się kampania sprawozdawcza za 2017 rok w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Dzierżoniów. W pięciu terenowych jednostkach działa łącznie 118 ochotników.

Zgodnie ze statutem, każda jednostka OSP zobowiązana jest zwołać raz w roku walne zebranie sprawozdawcze. Podczas tych spotkań strażacy dokonują podsumowania i oceny wyników swojej pracy. Takie zebrania odbyły się w I kwartale br. we wszystkich jednostkach OSP z terenu gminy Dzierżoniów. W spotkaniach uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski oraz Bożena Pompa z UG Dzierżoniów, Komendant Gminny ZOSP RP Krzysztof Kot, przedstawiciele KP PSP Dzierżoniów oraz Oddziału Powiatowego ZOSP, sołtysi, radni gminni, jak również mieszkańcy poszczególnych miejscowości.

Na zebraniach druhowie przedstawiali sprawozdania z działalności operacyjnej i finansowej poszczególnych jednostek za ubiegły rok. W oparciu o przytoczone informacje ustalono, że jednostki OSP z terenu gminy brały łącznie udział w 135 działaniach ratowniczo-gaśniczych. Druhowie podzielili się również problemami, z jakimi borykają się na co dzień w swej działalności statutowej. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

  • konieczność modernizacji - rozbudowy remizy strażackiej w Piławie Dolnej,
  • wymiana samochodu ratowniczo-gaśniczego w OSP Mościsko,
  • doposażenie w sprzęt ratowniczy oraz umundurowanie jednostek.

Zaprezentowane zostały również wspólne osiągnięcia w pracy na rzecz samych jednostek oraz społeczności lokalnej. Wśród najważniejszych z nich są:

  • wykonanie szeregu prac porządkowych, remontowych i budowlanych przy obiektach remiz oraz sprzęcie, między innymi: remont strażnicy w Ostroszowicach wraz z jej termomodernizacją oraz montażem instalacji fotowoltaicznej, wymiana stolarki okiennej w OSP Piława Dolna, wykonanie nowej nawierzchni w garażu OSP Roztocznik, ułożenie wykładziny w pomieszczeniach socjalnych OSP Tuszyn, remont silnika oraz części poszycia zabudowy samochodu Star OSP Mościsko,
  • szkolenie i podnoszenie kwalifikacji strażaków w zakresie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, (szkolenie podstawowe OSP ukończyło 8 druhów, szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy - 14 druhów, szkolenie naczelników OSP - 6 druhów, szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu - 6 druhów),
  • podejmowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Roztoczniku szeroko zakrojone działania mające na celu włączenie tej jednostki w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
  • integracja środowiska poprzez udział w zawodach sportowych strażaków oraz innych uroczystościach organizowanych przez gminę, rady sołeckie czy kościół, np. Dzień Flagi, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Festyn MTB, Spotkania z kulturą i historią na zamku w Owieśnie, Obchody 70-lecia działalności jednostki - OSP Ostroszowice. Dożynki Gminne - OSP Mościsko. Parafiada - OSP Piława Dolna. OSP Tuszyn - Piknik na gnejsach we Włókach. OSP Roztocznik - udział w imprezach organizacji pozarządowych na terenie Dobrocina i Uciechowa
  • powołanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy jednostkach OSP Ostroszowice oraz Mościsko.

Wielkim osiągnięciem zarówno druhów z OSP Ostroszowice, Tuszyn oraz Piława Dolna jak również Rady Gminy i niewątpliwie władz gminy Dzierżoniów stało się wzmocnienie potencjału technicznego tych jednostek poprzez zakup w ubiegłym roku fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Man dla potrzeb OSP Ostroszowice oraz nabycie na rynku wtórnym samochodów: Renault dla OSP Tuszyn oraz Magirus dla OSP Piława Dolna.

Pojazdy te wydatnie wzmocnią możliwości taktyczne tych jednostek oraz wpłyną na poprawę bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Dzięki niniejszym zakupom możliwe stało się także dokonanie pewnych przesunięć sprzętowych pomiędzy jednostkami OSP na terenie gminy Dzierżoniów. OSP Roztocznik przejęło w posiadanie dotychczas eksploatowany w OSP Ostroszowice samochód ratowniczo - gaśniczy Star 266. Eksploatowany natomiast w OSP Roztocznik lekki samochód gaśniczy z funkcją ratownictwa drogowego został przekazany OSP Mościsko z docelowym wykorzystaniem tego pojazdu jako technicznego z funkcją ratownictwa wodnego.

Na uznanie zasługuje również objęcie przez gminę Dzierżoniów powszechnym ubezpieczeniem druhów ochotników ze wszystkich jednostek OSP gminy. Należy obiektywnie stwierdzić, że wiele z pozostałych inicjatyw i dokonań nie byłoby również możliwe bez wydatnej pomocy Rady Gminy Dzierżoniów oraz bezpośredniej współpracy z wójtem Markiem Chmielewskim.

Pomoc w realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej jednostki otrzymały również z Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie, Komendy Głównej PSP, Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu, MSWiA oraz Rad Sołeckich, które miały także duży wkład w dosprzętowanie oraz poprawę warunków socjalnych poszczególnych jednostek.

Oczywiście przedstawione powyżej osiągnięcia nie byłyby możliwe bez pełnego zaangażowania społecznego samych członków OSP i pomocy wielu innych sympatyków OSP. Miernikiem tak dużego zaangażowania w pracę społeczną zarządów oraz członków OSP był fakt udzielenia wszystkim zarządom absolutorium za miniony rok. Mając na uwadze potrzebę wsparcia działań statutowych zarządu OSP Piława Dolna, Walne Zebranie tej jednostki podjęło uchwałę o poszerzeniu jego składu o funkcję Wiceprezesa oraz Zastępcy Naczelnika.

Na każdym spotkaniu zarówno wójt Marek Chmielewski jak i pozostali goście podkreślali jak ważne dla naszej społeczności są działania ochotników podejmowane w obliczu zagrożenia życia i mienia mieszkańców, jak ważna i odpowiedzialna jest ich służba na rzecz innych ludzi. Te wszystkie słowa skierowane w stronę druhów ochotników stanowiły wyraz szacunku i uznania dla członków OSP, którzy niejednokrotnie narażają swoje życie ratując innych. Należy zaznaczyć, że zebrania te zostały zorganizowane w dużej mierze w sposób profesjonalny oraz przebiegały w przyjaznej atmosferze, co świadczy nie tylko o właściwym i wzajemnym zrozumieniu potrzeb, ale i możliwości wszystkich zainteresowanych stron oraz zdobywaniu coraz większego doświadczenia druhów w działalności statutowej.

Bardzo miłym akcentem towarzyszącym zebraniu sprawozdawczemu OSP Ostroszowice było uroczyste wręczenie przez przedstawicieli Oddziału Gminnego ZOSP grupie 25 członków MDP Brązowych Odznak "Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza". Odznaka ta jest wyróżnieniem nadawanym za aktywną działalność w drużynie MDP działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Podsumowując ubiegłoroczne osiągnięcia jednostek OSP w działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego społeczności lokalnych, jak i w pozostałych sferach życia publicznego należy z tego miejsca serdecznie podziękować druhom za ich dotychczasową działalność i zaangażowanie oraz życzyć dalszej realizacji ambitnych celów na bieżący rok. Oczywiście ich realizacja w pełnym wymiarze będzie możliwą jedynie poprzez dalsze wspieranie ich działań i zrozumienie potrzeb, a tym samym owocną jak dotychczas współpracę ze strony władz samorządowych, jak również innych organizacji.

Z wyrazami szacunku
Komendant Gminny ZOSP RP w Dzierżoniowie
Krzysztof Kot

 

Wasze komentarze

Oby ta passa trwa długo....
niedziela, 15.04.2018 17:08 autor: 419-22
środa, 18.7.2018 19:32
środa, 18.7.2018 16:24
środa, 18.7.2018 11:03
środa, 18.7.2018 10:40
środa, 18.7.2018 09:00
10
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
DYWANY WYKŁADZINY
DYWANY WYKŁADZINY
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
www.kasprowiczauto.pl
www.kasprowiczauto.pl
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Tomograf3D
Tomograf3D
Miral
Miral
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Okna Wochnik
Okna Wochnik