komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM
LOTTO

czwartek, 19 lipca 2018

Wincentego, Wodzislawa

28.03. Sesja Rady Miejskiej Pieszyc

czwartek, 22.3.2018 10:19 , komentarze: 3 , odsłony: 604
kategorie artykułu:

Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc Ryszard Kondrat zaprasza mieszkańców Gminy na sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 28 marca 2018 roku. Rozpoczęcie obrad w sali posiedzeń  Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach o godzinie 12:30.

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Pieszycach za 2017 rok.
 5. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Pieszycach za 2017 rok.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Pieszyce na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki (projekt nr 18/2018).
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału Gminy Pieszyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (projekt nr 19/2018).
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału Gminy Pieszyce na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (projekt nr 20/2018).
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu lub szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pieszyce (projekt nr 14/2018).
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowo lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (projekt nr 15/2018).
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pieszyce w 2018 roku (projekt nr 16/2018).
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uszczegółowienia zapisów Strategii Rozwoju Miasta Pieszyce na lata 2014-2020 w zakresie celów strategicznych, operacji i działań (projekt nr 17/2018).
 13. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

Źródło: UM Pieszyce

 

Wasze komentarze

Dobrze p.burmistrz zwolniła pani Erwinka.K łobuz jeden
poniedziałek, 26.03.2018 23:08 autor: PIESZYCE
wczoraj, 10 godz temu
wczoraj, 13 godz temu
wczoraj, 18 godz temu
wczoraj, 18 godz temu
wczoraj, 19 godz temu
wtorek, 17.7.2018 18:18
wtorek, 17.7.2018 14:11
1
wtorek, 17.7.2018 12:13
www.kasprowiczauto.pl
www.kasprowiczauto.pl
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Miral
Miral
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
DYWANY WYKŁADZINY
DYWANY WYKŁADZINY
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Okna Wochnik
Okna Wochnik
Tomograf3D
Tomograf3D
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status