komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM
LOTTO

wtorek, 19 czerwca 2018

Gerwazego, Protazego

Dzierżoniów: lutowe decyzje radnych – sesja w poniedziałek

wtorek, 20.2.2018 08:43 , komentarze: 0 , odsłony: 591
kategorie artykułu:

Gospodarce wodnej, zmianom w przeprowadzaniu naboru do żłobka i jesiennym wyborom poświęcona będzie najbliższa sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa. Radni podejmować będą także uchwały związane z realizacją tegorocznych inwestycji oraz finansami miasta.

Lutowe obrady rozpocznie uroczysta część, w trakcie której prezes dzierżoniowskiej Lechii Paweł Sibik przekaże dla muzeum pierwszy sztandar kubu. Gratulacje za szczególne osiągnięcia trafią do uczniów Szkoły Podstawowej nr 5, wyróżniających się w sporcie i tańcu.

Sesja rozpocznie się w poniedziałek 26 lutego o godzinie 10.00 w Sali Rycerskiej Ratusza. Każdy mieszkaniec może brać czynny udział w tych obradach i zabrać głos w interesującym go punkcie. Wystarczy wcześniej zgłosić taką wolę u prowadzącego obrady.

Porządek obrad wraz z projektami uchwał i ich uzasadnieniami: 

1. Otwarcie sesji.
2. Uroczyste przekazanie przez Pawła Sibika, prezesa MZKS Lechii Dzierżoniów, pierwszego sztandaru MZKS Lechii Dzierżoniów na ręce Henryka Smolnego, dyrektora Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa.
3. Wręczenie gratulacji dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu i tańca.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu 41 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa (29 stycznia 2017 r.).
6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej:
1) projekt nr 310 - w sprawie zatwierdzenia Programu Współpracy z Miastami Partnerskimi na 2018 rok;
2) projekt nr 311 - w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Dzierżoniowie;
3) projekt nr 312 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego;
4) projekt nr 313 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego;
5) projekt nr 314 – w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Dzierżoniów od Gminy Bielawa, Miasta i Gminy Pieszyce zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz od Gminy Dzierżoniów i Miasta i Gminy Niemcza zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę;
6) projekt nr 315 – w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2017-2021;
7) projekt nr 316 – w sprawie podziału Miasta Dzierżoniów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
8) projekt nr 317 – w sprawie podziału Miasta Dzierżoniów na stałe obwody głosowania;
9) projekt nr 318 – w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2018 rok;
10) projekt nr 319 – w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów;
     
według następującej procedury:
      - przedstawienie projektu uchwały i uzasadnienia;
      - dyskusja, w tym: opinie Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych, wystąpienie radnych zapisanych na liście mówców i zapytania;
      - głosowanie.

7. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych interpelacjach, odpowiedziach oraz o braku odpowiedzi terminowych na interpelacje.
9. Wolne wnioski i informacje oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych wnioskach na poprzedniej sesji, odpowiedziach oraz braku odpowiedzi na wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Źródło: UM Dzierżoniów

 

Wasze komentarze

poniedziałek, 18.6.2018 09:13
11
poniedziałek, 18.6.2018 09:01
poniedziałek, 18.6.2018 08:58
poniedziałek, 18.6.2018 07:00
niedziela, 17.6.2018 20:54
31
sobota, 16.6.2018 16:26
piątek, 15.6.2018 15:04
www.kasprowiczauto.pl
www.kasprowiczauto.pl
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Okna Wochnik
Okna Wochnik
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Tomograf3D
Tomograf3D
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
SZKOŁA AUXILIUM
SZKOŁA AUXILIUM
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Miral
Miral
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny