komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM
LOTTO

piątek, 25 maja 2018

Grzegorza, Urbana

Dzierżoniów: nabór w urzędzie – szukamy specjalistów od finansów

czwartek, 18.1.2018 14:35 , komentarze: 0 , odsłony: 1310
kategorie artykułu:

Rozpoczęła się procedura naboru na trzy stanowiska do Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. Jedno dotyczy czasowo zastępstwa, dwa związane są odejściem pracowników na emeryturę.

Wszystkie szczegółowy dotyczące ogłoszeń o naborach dostępne są Biuletynie Informacji Publicznej dzierżoniowskiego urzędu, w zakładce „Praca w urzędzie”.

Poniżej najważniejsze informacje o charakterze pracy na poszczególnych stanowiskach i wymagania stawiane kandydatom.

Nabór na stanowisko podinspektora ds. ewidencji na kartach szczegółowych dochodów

Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

 • ewidencja księgowa i egzekucja należności w zakresie opłaty skarbowej;
 • ewidencja księgowa i rozliczanie należności z tytułu realizacji zadań zleconych gminie;
 • ewidencja na kartach szczegółowych i windykacja opłaty od posiadania psów;
 • opracowywanie projektów decyzji w sprawie opłaty skarbowej;
 • rozliczanie kwitariuszy poboru opłaty skarbowej;
 • opracowywanie projektów decyzji w sprawie udzielania ulg indywidualnych w zakresie prowadzonych należności;
 • dekretowanie dochodów w wyciągach bankowych.

  Charakter wymagań na stanowisku pracy:


Wykształcenie: wyższe

Wymagania konieczne:

 • 3 letni staż pracy w księgowości;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • doświadczenie w pracy w księgowości;
 • biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, poczty elektronicznej.Nabór na stanowisko podinspektora ds. obsługi klientów w zakresie podatków i opłat lokalnych

Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

 • udzielanie informacji w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz ewidencji księgowej tych należności;
 • przyjmowanie druków informacji, deklaracji, podań i załączników do podań oraz oświadczeń w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psa oraz zwrotu podatku akcyzowego;
 • wydawanie zaświadczeń z akt podatkowych;
 • ewidencja na kartach szczegółowych i windykacja dochodów z tytułu podatku od środków transportowych, opłaty targowej, obowiązku szkolnego i mandatów karnych;
 • prowadzenie postępowań w zakresie udzielania indywidualnych ulg i zwolnień w zakresie prowadzonych spraw.


Charakter wymagań na stanowisku pracy:

Wykształcenie: wyższe - kierunek: prawo, administracja

Wymagania konieczne:

 • 3 letni staż pracy w administracji;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • doświadczenie w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
 • biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, poczty elektronicznej.


Nabór na zastępstwo - specjalista ds. płac


I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

 • sporządzanie list płac pracowników Urzędu i  Straży Miejskiej;
 • sporządzanie sprawozdań z funduszu płac;
 • sporządzanie list do umów o dzieło, zlecenia, udziału w posiedzeniach Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Społecznej Komisji Mieszkaniowej;
 • prowadzenie kart wynagrodzeń;
 • prowadzenie dokumentacji zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych;
 • prowadzenie kart zasiłków chorobowych;
 • naliczanie i sporządzanie deklaracji ZUS – składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy;
 • naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od płac od osób fizycznych.
 • naliczanie ryczałtów za paliwo;
 • naliczanie ekwiwalentu za pranie odzieży, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych;
 • prowadzenie ewidencji ubezpieczenia PZU dla pracowników Urzędu i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie wg obowiązujących terminów.
 • sporządzanie listy diet dla radnych;
 • obsługa korespondencji przychodzącej w systemie Sidas;
 • prowadzenie rocznych kartotek zarobkowych dotyczących przychodów z tytułu ZFŚS;
 • obsługa finansowa nagród sportowych, naliczanie, roczne PIT-ów, PIT 8S, PIT 8C;
 • prowadzenie korespondencji z ZUS oraz sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniach i zarobkach ZUS Rp-7;
 • gromadzenie, właściwe przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.


Charakter wymagań na stanowisku pracy:

Wykształcenie: wyższe
1. Wymagania konieczne:

 • co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku ds. kadr i płac;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks Pracy;
 • znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;
 • znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym;
 • umiejętność naliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac;
 • znajomość obsługi programu Płatnik;
 • umiejętność sporządzania deklaracji ZUS, PIT;
 • komunikatywność werbalna i pisemna;
 • biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, poczty elektronicznej.

Źródło: UM Dzierżoniów

 

Wasze komentarze

wczoraj, 15 godz temu
czwartek, 24.5.2018 08:52
środa, 23.5.2018 19:23
10
środa, 23.5.2018 16:49
1
środa, 23.5.2018 16:46
środa, 23.5.2018 16:43
1
środa, 23.5.2018 16:27
środa, 23.5.2018 15:18
2
środa, 23.5.2018 15:14
1
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Zakład krawiecki CLAUDIA
Zakład krawiecki CLAUDIA
Miral
Miral
Tomograf3D
Tomograf3D
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Podologia Bielawa
Podologia Bielawa
SZKOŁA AUXILIUM
SZKOŁA AUXILIUM
www.kasprowiczauto.pl
www.kasprowiczauto.pl
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Okna Wochnik
Okna Wochnik
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Konfekcja Damska
Konfekcja Damska
CAR-SERVIS
CAR-SERVIS