komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM
LOTTO

wtorek, 14 sierpnia 2018

Alfreda, Euzebiusza

ZEC Dzierżoniów zachęca do walki z niską emisją

piątek, 29.9.2017 09:00 , odsłony: 2905
kategorie artykułu:

Sezon grzewczy 2017/2018 można oficjalnie uznać za otwarty. Naszymi ciepłociągami ciepło dociera już do wszystkich mieszkańców zasobów dzierżoniowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz wielu innych indywidualnych odbiorców.

Poczynione w ostatnim czasie z rozmachem przez zarząd Spółki ZEC inwestycje - w postaci instalacji nowych kotłów węglowych, układów pomp Grundfosa oraz zarządzanie ich automatyką z nowoczesnej dyspozytorni usprawniły otwarcie procesu grzewczego w tym roku. Dla spółki najważniejsze jest bezpieczeństwo oraz fakt, iż nowe instalacje wyposażone są we wbudowany układ oczyszczania spalin, dzięki któremu jesteśmy w stanie przestrzegać wygórowanych norm emisyjnych.

Ceny ciepła dla mieszkańców ustalane są raz w roku przez Urząd Regulacji Energetyki, który analizuje dostarczone przez ZEC koszty oraz ustala stawki taryfowe dla odbiorców ciepła.

Aby uniknąć znacznych podwyżek dla indywidualnych odbiorców, staramy się o zewnętrzne środki unijne, dzięki którym zrealizowano już 14 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 4,333 mln zł.

Obecnie podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu „Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w ciepłowni przy ul. Złotej 11 w Dzierżoniowie” nr POIS.01.06.01-00-0001/16 w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 . Projekt pozwoli nam na budowę nowoczesnego bloku kogeneracyjnego do produkcji ciepła i energii elektrycznej wytworzonej z biomasy. Przewidywane zakończenie prac to minimalnie okres pięciu najbliższych lat.

Obecnie w ciepłowni przy ul. Złotej 11 spalany jest wyłącznie polski węgiel o niskiej zawartości siarki - do 0,5 % i popiołu do 15%, ponadto opał nie powoduje zapylenia ani uciążliwych zapachów. Cały ten proces powoduje, że emisja pyłów zmniejszyła się o około 75%.

Proces inwestycyjny prowadzony wspólnie z władzami Dzierżoniowa ma na celu zmniejszenie emisji niebezpiecznych pyłów do powietrza. Rozbudowa sieci ciepłowniczej da takie efekty. Przyłączenie do ciepłociągu jak największej liczby odbiorców, którzy obecnie opalają swoje mieszkania i firmy indywidualnymi kotłami węglowymi znacznie wyeliminuje ten problem. Stare piece węglowe nie posiadają zabezpieczeń ani filtrów, stąd tak wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza, jaki mogliśmy obserwować zeszłorocznej zimy. Pamiętajmy, że dzięki ciepłociągom uzyskujemy nie tylko ciepłe kaloryfery, ale również ogrzewanie ciepłej wody, a to eliminuje z kolei ryzyko zatrucia tlenkiem węgla (czadem).

Zachęcamy do zapoznania się z mapą, na której oznaczony jest system cieplny. Mieszkańcy, których domy znajdują się w zasięgu systemu, mogą łatwo i sprawnie się do niego przyłączyć.

 

"Niska emisja – emisja produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery ze źródeł emisji (emiterów) znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 m. Wyróżnia się emisję komunikacyjną, emisję wynikającą z produkcji ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz emisję przemysłową. Do produktów spalania wpływających na występowanie niskiej emisji zaliczyć można gazy: dwutlenek węgla CO2, tlenek węgla CO, dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOX, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. benzo(a)piren oraz dioksyny, a także metale ciężkie (ołów, arsen, nikiel, kadm) i pyły zawieszone PM10, PM2,5."

 
wczoraj, 23 godz temu
niedziela, 12.8.2018 18:03
2
piątek, 10.8.2018 13:35
piątek, 10.8.2018 00:45
58
czwartek, 9.8.2018 16:32
czwartek, 9.8.2018 09:00
poniedziałek, 6.8.2018 07:00
5
niedziela, 5.8.2018 14:00
9
wtorek, 31.7.2018 10:30
22
piątek, 27.7.2018 14:00
5
piątek, 27.7.2018 13:00
8
środa, 25.7.2018 11:30
15
poniedziałek, 23.7.2018 13:00
3
poniedziałek, 23.7.2018 01:00
7
niedziela, 22.7.2018 13:00
środa, 18.7.2018 10:17
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Miral
Miral
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
www.kasprowiczauto.pl
www.kasprowiczauto.pl
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Tomograf3D
Tomograf3D
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
DYWANY WYKŁADZINY
DYWANY WYKŁADZINY
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar