komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk
LOTTO

sobota, 23 czerwca 2018

Wandy, Zenona

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu "Nasze dzieci"

wtorek, 6.3.2018 09:31 , komentarze: 0 , odsłony: 361
kategorie artykułu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ogłasza nabór do projektu pod nazwą „Nasze dzieci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.4 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT AW.

Celem głównym projektu jest rozwój i doskonalenie systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą przebywającą w pieczy zastępczej na terenie Miasta Wałbrzycha poprzez zwiększenie ich dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz pieczy zastępczej. Projekt „Nasze dzieci” obejmie wsparciem łącznie 200 osób w tym: 80 dzieci poniżej 15 roku życia, 40 dzieci w wieku 15 – 17 lat,
40 osób sprawujących pieczę zastępczą (rodziny zastępcze) oraz 40 opiekunów usamodzielnienia.

Uczestnikami projektu mogą być:

  • osoby mieszkające na terenie Miasta Wałbrzycha,
  • dzieci w wieku do 17 roku życia, umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie postanowienia sądu, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • osoby sprawujące pieczę zastępczą (rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe, zawodowe i rodzinne domy dziecka), na podstawie postanowienia sądu o ustanowieniu rodziną zastępczą lub rodzinnym domem dziecka,
  • osoby pełniące funkcję opiekuna usamodzielnienia, nie będące pracownikami systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, na podstawie dokumentu ustanawiającego opiekuna usamodzielnienia.

Realizacja Projektu potrwa dwa lata i odbędzie się w czterech, sześciomiesięcznych cyklach po 50 osób każdy.Rekrutacja uczestników będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu. Warunkiem przystąpienia do naboru jest złożenie następujących dokumentów: ankiety rekrutacyjnej, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, deklaracji uczestnictwa .

Wymagane dokumenty można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Kilińskiego 1, w Biurze Projektu pokój nr 303, od 7:30 do 14:30.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem Projektu Ewą Guzik pod nr 74 66 40 902.

Otworzy się w nowym oknieWięcej informacji na stronach MOPS.

 

Wasze komentarze

wczoraj, 16 godz temu
środa, 20.6.2018 10:13
sobota, 16.6.2018 10:10
sobota, 16.6.2018 09:05
niedziela, 10.6.2018 08:25
poniedziałek, 4.6.2018 10:02
niedziela, 3.6.2018 07:45
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
przewozy międzynarodowe piątka bus
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Miral
Miral
Auto Max
Auto Max
Skład opału Agro
Skład opału Agro
Mati Autogaz
Mati Autogaz