komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
LOTTO
FORUM

sobota, 21 lipca 2018

Daniela, Diany

Program 500 plus na Dolnym Śląsku w liczbach

sobota, 7.4.2018 17:00 , komentarze: 1 , odsłony: 857
kategorie artykułu:

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podsumował dwa lata funkcjonowania programu Rodzina 500 plus w regionie. Do rodzin z Dolnego Śląska trafiło już blisko 3 mld zł. Wojewoda spotkał się dziś z rodziną Państwa Wilków z Długołęki. Mieszkańcy korzystają z programu od pierwszych miesięcy jego funkcjonowania. W sumie w regionie wsparciem objętych zostało prawie 230 tys. dzieci.

Program 500 plus na Dolnym Śląsku w liczbach (wg stanu na marzec 2018 r.):

-  401 592  złożonych wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym 26,6 % wniosków wpłynęło drogą elektroniczną (narastająco);

-  382 141 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego (narastająco);

- 2 920 585 398 zł  dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację Programu (narastająco), średniomiesięcznie 121 691 058 zł;

-  58 626  rodzin objętych średniomiesięcznie pomocą w ramach Programu, w tym:

•  49 % rodzin zamieszkuje w gminach miejskich, 

•  27 % rodzin - w gminach miejsko-wiejskich, 

•  24 % rodzin - w gminach wiejskich,  

•  17 % rodzin to rodziny niepełne,

•  67 proc. rodzin otrzymuje wsparcie na jedno dziecko,

•  25 % a rodzin otrzymuje wsparcie na dwoje dzieci,

•  8 % rodzin otrzymuje wsparcie na troje i więcej dzieci,

-  229 462 dzieci średniomiesięcznie otrzymuje świadczenie wychowawcze, co stanowi 

ok. 47 % dzieci, spośród wszystkich dolnośląskich dzieci w wieku do 18 lat;

-  229 375 świadczeń wychowawczych wypłacanych średniomiesięcznie w formie pieniężnej;

-  87 świadczeń wychowawczych wypłacanych średniomiesięcznie w formie rzeczowej, 

co stanowi zaledwie 0,038 % wypłacanych miesięcznie świadczeń  (w przypadku marnotrawienia świadczenie przeznaczane jest bezpośrednio na uregulowanie opłat za mieszkanie czy media lub inną formę wsparcia dla dziecka (np. odzież, żywność, wyposażenie do szkoły, inwestycję w edukację i rozwijanie zainteresowań, kulturę, wypoczynek letni i zimowy, czyli wsparcie  trafia dokładnie tam, gdzie powinna być skierowane). 

Realizatorzy lokalni Programu na Dolnym Śląsku: 

-  169 jednostek gminnych - ośrodków pomocy społecznej (159) i urzędów gmin (10) 

w zakresie przyznawania i wypłat świadczeń wychowawczych;

- 30 jednostek powiatowych – powiatowych centrów pomocy rodzinie w zakresie przyznawania i wypłat dodatków wychowawczych i dodatków do zryczałtowanej kwoty; 

-  jednostka samorządu województwa - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 

w zakresie obsługi koordynacji systemu świadczeń wychowawczych;

-  Wojewoda Dolnośląski jako dysponent II stopnia w zakresie zapewnienia dotacji 

na wdrożenie i realizację Programu na terenie województwa;

- ponad 700 pracowników zatrudnionych w dolnośląskich jst do realizacji Programu.

Wojewoda Paweł Hreniak podkreśla, że należy zwrócić uwagę na ewentualny wpływ Programu Rodzina 500 plus na redukcję ubóstwa w dolnośląskich rodzinach dotychczas objętych świadczeniami pomocy społecznej. 

O ok. 8 %  zmniejszyła się  liczba rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych (zasiłków) pomocy społecznej.  Zmalała także  liczba korzystających ze wsparcia w ramach Programu Pomoc państwa dla gmin w zakresie dożywiania. Odnotowano o ok. 18 proc. mniej korzystających z pomocy w formie świadczeń rzeczowych (żywność) oraz o ok. 19 proc. mniej korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku.

Wg danych GUS  w 2015 roku na Dolnym Śląsku urodziło się 26 258 dzieci. Na koniec 2016r. na Dolnym Śląsku odnotowano wzrost liczby urodzeń - urodziło się  27 610 dzieci. 

W 2017 r. – 28 281 dzieci (dane wstępne +/- 1%). Zmiany demograficzne wymagają monitorowania w dłuższej perspektywie.

Program „Rodzina 500 plus” ruszył 1 kwietnia 2016 r. Świadczenie wychowawcze rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie przyznawane jest również na pierwsze lub jedyne dziecko. 

Program Rodzina 500 plus realizuje są trzy główne cele:

-  wsparcie polskich rodzin (w tym redukcja biedy wśród najmłodszych Polaków), 

-  inwestycja w kapitał ludzki,

-  w dalszej perspektywie odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju poprzez zwiększenie wskaźnika dzietności.

 

Wasze komentarze

A dlaczego nie jest wpisana liczba rodzin (w ktorych ktos...
sobota, 07.04.2018 21:35 autor: Niezadowolony
środa, 18.7.2018 17:38
22
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
biura do wynajęcia
Radio LUZ
Radio LUZ
Super TAXI
Super TAXI