komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK
LOTTO

wtorek, 23 października 2018

Marleny, Seweryna

Sesja Rady Gminy Świdnica- absolutoryjna

czwartek, 17.5.2018 08:45 , komentarze: 0 , odsłony: 114
kategorie artykułu:

LIX SESJA RADY GMINY - ABSOLUTORYJNA

Przewodnicząca Rady Gminy zaprasza na LIX SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA w dniu 24 maja o godz. 11.00. 

 PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie LIX Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
 2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej LVIII sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną za rok 2017.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok:

a)      wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2017 rok,

b)      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2017 rok,

c)      przedstawienie oceny sprawozdania finansowego za 2017 rok przez Komisję Rewizyjną,

d)      przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok przez Komisję Rewizyjną,

e)      przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,

f)        przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

g)      dyskusja.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;

2)  udzielenia Wójtowi Gminy Świdnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2017 rok;

3)  zmian w budżecie gminy na 2018 rok;

4)  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica;

5)  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świdnica;

6)  zmieniająca uchwałę nr LV/496/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Świdnica;

7)  wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Świdnica położonej w Witoszowie Dolnym, stanowiącej działkę nr 133/2;

8)  wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Świdnica położonej w Witoszowie Dolnym, stanowiącej działkę nr 133/3;

9)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Słotwinie, stanowiącej działkę nr 498/2;

10)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Słotwinie, stanowiącej działkę nr 117/7;

11)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Witoszowie Górnym, stanowiącej działkę nr 28;

12)   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Witoszowie Górnym, stanowiącej działkę nr 100;

13)   wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 276;

14)   wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lubachowie, stanowiącej działkę nr 108/13.

 

 1. Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
 2. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie między sesjami.
 3. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.
 4. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie LIX Sesji Rady Gminy Świdnica.
 

Wasze komentarze

piątek, 19.10.2018 09:29
piątek, 19.10.2018 08:43
piątek, 19.10.2018 08:40
czwartek, 18.10.2018 14:37
czwartek, 18.10.2018 14:36
czwartek, 18.10.2018 12:09
czwartek, 18.10.2018 09:53
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Muzeum Broni
Muzeum Broni
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Skład opału Agro
Skład opału Agro
Auto Max
Auto Max
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
SKLEP OGRODNICZY
SKLEP OGRODNICZY