komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
LOTTO
FORUM

poniedziałek, 28 maja 2018

Jaromira, Justa

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla Gminy Wrocław

sobota, 20.1.2018 11:00 , komentarze: 0 , odsłony: 861
kategorie artykułu:

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław na lata 2020-2035

Każda gmina odgrywa ważną rolę w polityce energetycznej i powinna wpływać na rozwój infrastruktury energetycznej oraz  jej racjonalizację i ochronę środowiska. 

Z każdym rokiem we Wrocławiu liczba z przekroczeniem norm jakości powietrza zmniejsza się dzięki prowadzonym działaniom. Przystępujemy do opracowania nowego planu energetycznego, którego integralną częścią będą Nowe Studium, Strategia 2030 a także Wrocławski Program Antysmogowy dokumenty nakreślające potrzeby mieszkańców  – powiedział Rafał Dutkiewicz – prezydent Wrocławia.

Prawo energetyczne zobowiązuje nas do zaplanowania zaopatrzenia i wykorzystania energii. Natomiast planowanie energetyczne jest nie tylko obowiązkiem nałożonym przez Prawo energetyczne, ale daje także możliwość kreowania lokalnej polityki energetycznej – powiedział Wojciech Adamski wiceprezydent Wrocławia

 Założenia do planu  pozwalają na zdobycie informacji o stanie zaopatrzenia gminy w energię oraz identyfikację ewentualnych zagrożeń. Realizacja założeń do planu zaopatrzenia wymaga ścisłej współpracy przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców. Programy UE i inne źródła finansowania dostępne dla samorządów są głównym źródłem wspierania realizacji planów zaopatrzenia w paliwa i energii.

Dla zachowania spójności z planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych założenia do planów zaopatrzenia gminy w paliwa gazowe, energię elektryczną i ciepło są opracowywane na okres piętnastu lat. Założenia te co 3 lata są aktualizowane, podobnie jak plany rozwoju operatorów systemu elektroenergetycznego, które powinny zachowywać spójność z założeniami gminy. Ostatni plan został opracowany w2004 roku a aktualizowany w 2016.

- W planie energetycznym będziemy także podejmować tematy związane z odnawialnymi źródłami energii. Widzimy coraz większe zapotrzebowanie wśród mieszkańców na energię ekologiczną m.in. kolektory słoneczne, pompy ciepła czy też fotowoltaika  - powiedział Wojciech Kaczkowski – dyrektor Wydziału Inżynierii Miejskiej

Cele strategiczne opracowywanego projektu:

I. HARMONIJNY ROZWÓJ MIASTA

·        Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego 
·        Zaspokojenie wszystkich potrzeb Miasta 
·        Zrównoważony rozwój infrastruktury energetycznej 

 

II. KSZTAŁTOWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA

·        Ograniczenie źródeł zanieczyszczeń (walka ze smogiem) 
·        Ocena potencjału OZE 
·        Zwiększanie efektywności energetycznej

 

III. WYSPOWA PRACA SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

·        Plan działań umożliwiający pracę wyspową Wrocławia

Co będzie zawierał dokument:

·        STAN AKTUALNY I PRZEWIDYWANE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ

·        PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE ENERGII

·        WYKORZYSTANIE NADWYŻEK  ZASOBÓW PALIW I ENERGII

·        POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

·        ZAKRES WSPÓŁPRACY Z GMINAMI OŚCIENNYMI

 

Jakie prace zostaną wykonane, w celu opracowania planu: 

  •         BADANIA ANKIETOWE – zebranie danych 
  •         ANALIZA, BADANIE TRENDÓW, DIAGNOZA 
  •         ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI Z DOKUMENTAMI: 
  •         Studium Zagospodarowania Przestrzennego 
  •         Strategia Wrocław 2030 
  •         Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
  •         Uchwała Antysmogowa 
  •         Program Ochrony Powietrza 
  •         DEFINIOWANIE ZAŁOŻEŃ 
  •         WNIOSKI, PODSUMOWANIE, ZALECENIA

Planowany harmonogram prac:

·        Grudzień 2017 – rozpoczęcie prac

(Przygotowanie OPZ, ogłoszenie przetargu i wybranie wykonawcy)

·        Maj 2019 – wykonanie opracowania

(opiniowanie, wyłożenie do publicznego wglądu)

·        Listopad 2019 – uchwalenie przez Radę Mieejską Wrocławia

 

Wasze komentarze

piątek, 25.5.2018 14:00
piątek, 25.5.2018 11:00
środa, 23.5.2018 16:58
środa, 23.5.2018 17:03
środa, 23.5.2018 11:00
środa, 23.5.2018 10:30
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Super TAXI
Super TAXI
Radio LUZ
Radio LUZ
biura do wynajęcia
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Księgarnia Psyche
Księgarnia Psyche