komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
LOTTO
FORUM

niedziela, 20 maja 2018

Bazylego, Bernardyna

Ulica Piłsudskiego w nowej odsłonie

czwartek, 18.1.2018 16:00 , komentarze: 0 , odsłony: 282
kategorie artykułu:

Dziś, tj. 18 stycznia 2018 r. o godz. 17.00 w auli Szkoły Muzycznej przy ul. Piłsudskiego 25. dla mieszkańców Wrocławia odbędzie się pokaz filmu w technologii wirtualnej rzeczywistości, który ukaże ulicę Marszałka Józefa Piłsudskiego w zupełnie nowej odsłonie. Każdy będzie mógł założyć okulary VR i zobaczyć, co w przyszłości może się zmienić na jednej z głównych arterii naszego miasta. 

Film powstał w wyniku realizacji projektu „Z wirtualu do realu. Ulica handlowa – przestrzeń miejska współtworzona przez młodych” polegającego na współpracy i komunikacji wszystkich grup, które w tej przestrzeni się przenikają: przedsiębiorców, turystów,  mieszkańców, urzędów i instytucji. Koncepcję zmian zaproponowali studenci wrocławskich uczelni: socjologii, architektury, psychologii i urbanistyki, którym przewodził dr Michał Dębek z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozmawiając z przedsiębiorcami i mieszkańcami studenci opracowali trzy koncepcje zmiany wizerunkowej fragmentu ul. Piłsudskiego, od ul. Świdnickiej do pl. Legionów. 

Z tych propozycji powstał dziś prezentowany film. Projekt  jest realizowany w ramach grantu „Akcja Inkubacja”, realizowanego przez ECORYS Polska Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest częścią większego przedsięwzięcia. Wrocław od lat uczestniczy w programie URBACT czerpiąc inspiracje i rozwijając własne pomysły na bazie doświadczeń europejskich miast.

URBACT to Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich. Podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych przemian społecznych. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne 
i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Umożliwia im dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie. W URBACT uczestniczyło lub uczestniczy ponad 200 miast (w tym 23 z Polski), 29 państw i 5 000 aktywnych uczestników. 

Wrocław zrealizował już trzy projekty URBACT. Pierwszy URBAMECO (2008-2010) dotyczył rewitalizacji społeczno-gospodarczej i jego rezultaty widać na Nadodrzu. Drugi URBACT MARKETS (2012-2015) skupiał się na miejskich targowiskach, natomiast trzeci BoostINNO (2016-2018) – najszerszy – obejmuje innowacje społeczne w centrum staromiejskim. Uczestniczy w nim 10 miast partnerskich : Gdańsk – Lider projektu, Wrocław, Paryż, Barcelona, Turyn, Mediolan, Strasburg, Baia Mare, Braga, Malmö - region Skane w Szwecji.

Na początku listopada model innowacji społecznej, testowany przez Miasto Wrocław na ulicy Piłsudskiego, zachwycił Prezydentów Miast uczestniczących w Projekcie BoostInno – Boosting Social innovation. Model polega na zdobywaniu przez młodych ludzi doświadczenia zawodowego w trakcie pracy nad rozwiązaniem rzeczywistego problemu miejskiego. Model jest uniwersalny, dynamiczny i replikowalny, co oznacza łatwość jego zastosowania przy różnych działaniach w innych miastach. Paryskie spotkanie było częścią dużego wydarzenia pod nazwą Global Social Business SummitW ubiegłą środę, tj. 10 stycznia wiceprezydent Magdalena Piasecka przedstawiała doświadczenia Wrocławia w realizacji programu URBACT oraz wspomniany wyżej model innowacji w Parlamencie Europejskim. Taką szansę otrzymały tylko dwa spośród 200 miast objętych programem URBACT.

Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia:

-  Z tym projektem doskonale wpasowujemy się w najnowszy trend rozwoju społeczności lokalnych w Europie, gdzie ogromnie ważna jest partycypacja mieszkańców i przedsiębiorców w procesie zarządzania miastem. W naszym projekcie został zauważony i doceniony w Europie innowacyjny model współpracy: miasto zaprasza młodych ludzi, studentów różnych kierunków, do wypracowania rozwiązania realnie istniejącego problemu społeczno – gospodarczego, udostępniając im przestrzeń, umożliwiając w ten sposób zdobycie doświadczenia zawodowego.

Marzena Horak, z-ca dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego UMW

- Rzeczywistym wyzwaniem, zdiagnozowanym we Wrocławiu, jest spadek atrakcyjności ulicy Piłsudskiego, co objawia się tu licznymi pustostanami, w tym pustostanami nie należącymi do Gminy Wrocław, skutkiem czego miasto ma znikomy wpływ na ich komercjalizację. Wiemy również, że młodzi ludzie mają dość  ograniczone możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego, zwłaszcza w obszarze tzw. kompetencji miękkich, będących kluczowymi na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Projekt  „Z wirtualu do realu…”  jest odpowiedzią na te dwa wyzwania, pretendując jednocześnie do miana modelu, możliwego do wykorzystania i zastosowania przez inne miasta, nie tylko w Polsce, ale i w Europie.  

Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej UMW:

- Wokół ulicy Piłsudskiego jest realizowanych lub planowanych kilka uzupełniających się działań, zarówno miejskich, jak i pozamiejskich m.in. dotyczących komunikacji, zieleni, przestrzeni wspólnych. Bardzo ważne jest też angażowanie w zmiany samych mieszkańców. I o tym również opowiemy w trakcie konferencji. 

dr Michał Dębek z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego:

- Studenci mieli dużo swobody, postawiliśmy na ich nieskrępowaną kreatywność. Większość zaproponowanych przez nich rozwiązań powinna sprawić, że ulica Piłsudskiego stanie się cieplejsza, milsza i bardziej przyjazna; nie przełożą się one jednak bezpośrednio na zwiększenie liczby przebywających tu ludzi. Patrząc z perspektywy strategicznej uważam za bardzo istotne wprowadzenie tu jakiegoś atraktora, który spowodowałby większy napływ wizytujących, czegoś co przyciągnęłoby ich tu i zatrzymało na dłużej. 

 

Wasze komentarze

sobota, 19.5.2018 11:12
piątek, 18.5.2018 10:00
piątek, 18.5.2018 08:15
czwartek, 17.5.2018 16:41
czwartek, 17.5.2018 12:00
Radio LUZ
Radio LUZ
Księgarnia Psyche
Księgarnia Psyche
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
biura do wynajęcia
Super TAXI
Super TAXI