komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
LOTTO
FORUM

środa, 20 czerwca 2018

Diny, Bogny

Kolejne dotacje na kogenerację i modernizacje sieci ciepłowniczych

poniedziałek, 8.1.2018 09:00 , komentarze: 0 , odsłony: 345
kategorie artykułu:

Na inwestycje  związane z wykorzystaniem kogeneracji, trigeneracji będzie można otrzymać dofinansowanie w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. W ramach kolejnego,  ogłoszonego w grudniu ub. roku konkursu na  wysokosprawną kogenerację i sieci ciepłownicze  czeka do podziału 32,9 mln zł. Nowe lub modernizowane jednostki wytwarzania energii powinny być wyposażane w wysokosprawne jednostki kogeneracji, w celu odzyskiwania ciepła odpadowego, powstałego przy wytwarzaniu energii elektrycznej

Kogeneracja czyli oszczędzanie energii

Kogeneracja jest  wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym, tzw. skojarzeniu. Atrakcyjność źródeł kogeneracyjnych można zwiększyć, stosując dodatkowo wytwarzanie chłodu.

- Stawiamy na efektywne wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu . To jest przyszłość. Bardzo nam zależy na rozwoju źródeł energii, które będą zarówno efektywne energetycznie jak i przyjazne dla środowiska. Stąd też kolejne dotacje na kogenerację, którą uznano za jeden z najlepszych sposobów oszczędzania energii pierwotnej, zmniejszania emisji CO2 i innych szkodliwych związków chemicznych. Skorzystamy na tym wszyscy, zarówno my mieszkańcy, jak i środowisko. Szczególnie liczę na lepsze powietrze w naszym regionie - wyjaśnia dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej Renata Granowska i dodaje - kogeneracja to wytwarzanie energii lokalnie, a lokalne źródła energii to także lokalne zatrudnienie.

Na co dotacje?

Dofinansowywana będzie budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji  i trigeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW wykorzystujące również OZE. Wsparcie unijne mogą otrzymać także projekty na rozbudowę i modernizacje sieci ciepłowniczych. Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia realizowane na terenie Dolnego Śląska.

Kto może być beneficjentem dotacji?

Po dotacje mogą sięgnąć:  jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST, jednostki sektora finansów publicznych, przedsiębiorstwa energetyczne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, jednostki naukowe, uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia, organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, podmioty lecznicze oraz ich konsorcja oraz przedsiębiorstwa.

Finanse Minimalna

Wartość projektu to 100 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania to 85 proc. kosztów kwalifikowalnych. Inwestycja musi się zakończyć do 31 grudnia 2020 r.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej od 16 stycznia do 23 marca 2018 r. 

 

Wasze komentarze

poniedziałek, 18.6.2018 12:25
niedziela, 17.6.2018 15:27
piątek, 15.6.2018 22:39
Księgarnia Psyche
Księgarnia Psyche
biura do wynajęcia
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Radio LUZ
Radio LUZ
Super TAXI
Super TAXI