komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK
LOTTO

piątek, 20 lipca 2018

Czeslawa, Hieronima

Powiat Świdnicki podpisał Deklarację Sudecką

środa, 10.1.2018 15:39 , komentarze: 0 , odsłony: 504
kategorie artykułu:

Blisko 100 samorządów z terenu południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego podpisało już "Deklarację Sudecką". Samorządowcy z terenu Przedgórza Sudeckiego wspólnie chcą z powodzeniem rywalizować z aglomeracją wrocławską o zewnętrzne środki, które przeznaczone zostaną na wyrównywanie szans w rozwoju gospodarczo-społecznego całego województwa. W imieniu Powiatu Świdnickiego deklarację podpisał Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz.

* * *

Treść dokumentu:

"DEKLARACJA SUDECKA". W SPRAWIE WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW POŁUDNIA I ZACHODU DOLNEGO ŚLĄSKA DLA POPRAWY WARUNKÓW ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO I ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

My niżej podpisani, Sygnatariusze "Deklaracji Sudeckiej", reprezentujący mieszkańców samorządów Przedgórza Sudeckiego i Sudetów, wyrażamy wolę podjęcia wspólnych działań, zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego Śląska. Wykorzystując potencjał społeczno - gospodarczy i bogactwo wszelkich zasobów tego obszaru zobowiązujemy się do rozpoczęcia prac nad stworzeniem wspólnego planu modernizacji i rozwoju zwanego "Strategią Rozwoju Sudety 2030". Dokument ten będzie podstawą do przygotowania specjalnego Programu Operacyjnego dla tej części Polski. Celem naszych działań jest uzyskanie do 2030 r. istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego poprzez:

 • likwidację wykluczenia komunikacyjnego - zbudowanie efektywnego przyłączenia do systemu dróg ekspresowych oraz autostrad w Polsce i w Europie (drogi S8, S3, droga krajowa nr 5, łączniki do autostrad, dróg ekspresowych i krajowych);

 • rozwój regionalnego transportu lotniczego w oparciu o istniejące lotniska,

 • poprawę jakości sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, umożliwiających normalną komunikację wewnątrz obszaru;

 • rewitalizację istniejącej sieci połączeń kolejowych oraz udział w projekcie rozwoju kolei dużych prędkości;

 • rewitalizację fizyczną i społeczną zdegradowanych obszarów regionu;

 • zachowanie i rozwój zasobów dolnośląskich uzdrowisk poprzez ich systematyczne doinwestowanie;

 • rozwój usług turystycznych oraz sektora rolno - spożywczego opartego o zasady produkcji zdrowej żywności;

 • zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich;

 • uzyskanie pełnego dostępu do wody pitnej i sieci kanalizacyjnej wszystkich mieszkańców obszaru;

 • poprawę infrastruktury edukacyjnej, zapewnienie lepszych warunków kształcenia, rozwój szkolnictwa zawodowego i jego dostosowanie do oczekiwań rynku pracy;

 • zapewnienie pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców;

 • likwidację wszystkich zagrożeń ekologicznych, w tym redukcję niskiej emisji na całym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem gmin o statusie uzdrowisk;

 • rewitalizację materialnego dziedzictwa kulturowego

 

 

Wasze komentarze

Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
SKLEP OGRODNICZY
SKLEP OGRODNICZY
Muzeum Broni
Muzeum Broni
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Auto Max
Auto Max
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Miral
Miral
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Skład opału Agro
Skład opału Agro
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Mati Autogaz
Mati Autogaz