komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK
LOTTO

piątek, 20 lipca 2018

Czeslawa, Hieronima

Budżet gminy przyjęty jednogłośnie

czwartek, 14.12.2017 15:10 , komentarze: 0 , odsłony: 608
kategorie artykułu:

- W 1991 r. budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów wynosił 2,0 mln zł. W 2018 r. będzie to już kwota 82,4  mln zł.  Analogicznie po stronie wydatków bieżących w 1991 r. odnotowano kwotę  0,8 ml zł. i majątkowych 1 mln zł. W 2018 r. wydatki bieżące będą wynosiły 91,8 mln zł i majątkowe 27,7 mln zł. To pokazuje jak na przestrzeni kilkudziesięciu lat  zwiększył się budżet gminy Świdnica – mówiła Teresa Mazurek, podczas sesji budżetowej

W czwartek, 14 grudnia, radni Rady Gminy Świdnica podjęli najważniejszą uchwałę w ciągu roku, czyli uchwałę budżetową. Po wcześniejszym zapoznaniu się z projektem budżetu w czasie posiedzeń komisji tematycznych, jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018.

W 2018 r. w budżecie Gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości 82 461 100,61 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 13 588 860 zł, dochody bieżące w wysokości 68 872 240,61 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2017 w 2018 roku szacuje się wzrost dochodów o 81 924,28 zł, tj. o 0,1%.

- W następnym roku budżetowym tj. 2018 r. władze gminy, aby móc kontynuować obraną strategię rozwoju gminy Świdnica, nadal planują wysoki poziom wydatków na inwestycje. Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą oświatową, kanalizacyjną, drogową, kulturalną, sportową, Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie wraz z budową przydomowych oczyszczalni, budowę kolejnych dróg, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, rozbudowę infrastruktury edukacyjnej, budowę drogi rowerowej. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przy współudziale środków z budżetu województwa.  Ponadto zaplanowano kontynuację prac w zakresie melioracji na terenie gminy, jak i ochrony środowiska – podkreślał Tadeusz Żuberek, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.  

Kwota planowanych wydatków w 2018 szacowana jest na poziomie 91 873 085,61 zł i jest o 2,2% wyższa od przewidywanego wykonania za 2017 r., w tym wydatki bieżące stanowią 64 097 745,83 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 27 775 339,78 zł. Deficyt gminy do planowanych dochodów planuje się na poziomie 11,4%, co daje kwotę 9 411 985 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniesie  27 775 339,78 zł, co stanowi aż 30,2% planowanych wydatków budżetu gminy z czego na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 21 363 845 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 9 062 392 zł.

- Dziękuje radnym za kolejny jednomyślny budżet gminy Świdnica. Jest on ambitny, ale dołożymy wszelkich starań aby został on w 100% wykonany. Warto przy tej okazji przypomnieć jak wyglądały kwoty zapisane w budżecie z 1991 r. Po stronie dochodów wynosił 2,0 mln zł. W 2018 r. będzie to już kwota 82,4  mln zł.  Analogicznie po stronie wydatków bieżących w 1991 r. odnotowano kwotę  0,8 ml zł. i majątkowych 1 mln zł. W 2018 r. wydatki bieżące będą wynosiły 91,8 mln zł i majątkowe 27,7 mln zł Dla porównania w roku 2003 wydatki na pomoc społeczną wynosiły 1,2 mln zł. W 2018 r. planowane są na poziomie 4,05 mln. Ponadto w przyszłorocznym budżecie ponad 10,1 mln zł zostanie wydanych na realizację programu Rodzina 500 PLUS. Zaplanowana kwota jest wyższa o 5,7% w porównaniu z rokiem bieżącym. W 2003 r. wydatki na oświatę wynosiły 9,2 mln zł. W 2018 r. to już ponad 31,6 mln zł. To pokazuje jak na przestrzeni kilkudziesięciu lat  zwiększył się budżet gminy Świdnica. Mam nadzieję, że z wykorzystaniem unijnych funduszy uda nam się zrealizować przyszłoroczne zadania inwestycyjne, a może jeszcze dodatkowe zadania – mówiła wójt Teresa Mazurek.

 

Wasze komentarze

środa, 18.7.2018 09:04
1
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
SKLEP OGRODNICZY
SKLEP OGRODNICZY
Muzeum Broni
Muzeum Broni
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Miral
Miral
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Skład opału Agro
Skład opału Agro
Auto Max
Auto Max
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele