komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

czwartek, 19 lipca 2018

Wincentego, Wodzislawa

Inwestycje w drogi lokalne na Dolnym Śląsku z dużym wsparciem rządu

środa, 21.3.2018 11:41 , komentarze: 1 , odsłony: 550
kategorie artykułu:

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak poinformował podczas konferencji prasowej o dodatkowych pieniądzach na remonty i modernizacje lokalnych dróg na Dolnym Śląsku. W tym roku Premier RP Mateusz Morawiecki zdecydował o przekazaniu największej, w stosunku do lat poprzednich, kwoty z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Rząd przeznaczy łącznie na te cele 1,3 mld zł, to jest o 500 mln zł więcej niż do tej pory było zaplanowane w budżecie. Dzięki tym decyzjom województwa dostaną realne wsparcie na inwestycje w drogi lokalne.

Na Dolny Śląsk trafi dodatkowo ponad 29 mln złotych.

Beneficjenci: gminy, w tym miasta na prawach powiatu oraz powiaty

Budżet wojewody: Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 46 mln zł plus Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 29 mln zł, razem: 75 mln zł na lokalne drogi na Dolnym Śląsku!

Forma wsparcia: dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa

Maksymalna kwota wsparcia z dotacji celowej budżetu państwa na jedno zadanie: 5 mln zł

Maksymalna liczba zadań jednej gminy możliwych do objęcia wsparciem: 1

Maksymalna liczba zadań jednego miasta na prawach powiatu lub powiatu możliwych do objęcia wsparciem: 2

Harmonogram:

do 15 kwietnia 2018: Nabór wniosków o dofinansowanie zadań przez Wojewodę

do 15 maja 2018: Wojewoda przekazuje do MIiR listę zadań zakwalifikowanych wstępnie do dofinansowania wraz z informacją o zakresie realizacji przez poszczególne zadania wskaźników wraz z wnioskiem o wydanie opinii w trybie art. 20a uzppr

do 31 maja 2018: MIiR  wydaje opinię o zasadności finansowania w trybie art. 20a uzppr

po 31 maja 2018: Wojewoda dokonuje ostatecznego podziału zadań na podstawowe (do kwoty na województwo) oraz rezerwowe Wojewoda występuje do MF z wnioskiem o uruchomienie rezerwy celowej. Po otrzymaniu decyzji o uruchomieniu środków Wojewoda podpisuje umowy dotacji celowej

do 28 lutego 2019: Wojewoda sporządza i przekazuje MIiR zbiorcze zestawienie wykorzystania dotacji celowych w województwie

do 31 marca 2019: Wojewoda sporządza i przekazuje MIiR sprawozdanie z realizacji Programu w województwie

 

Wasze komentarze

wczoraj, 16 godz temu
1
wczoraj, 17 godz temu
wczoraj, 21 godz temu
wczoraj, 22 godz temu
wczoraj, 22 godz temu
wtorek, 17.7.2018 14:24
wtorek, 17.7.2018 12:39
wtorek, 17.7.2018 12:06
wtorek, 17.7.2018 09:25
2
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
TWIERDZA KŁODZKO
TWIERDZA KŁODZKO