komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

sobota, 26 maja 2018

Filipa, Pauliny

Dolnośląskie Małe Granty

środa, 14.2.2018 08:31 , komentarze: 0 , odsłony: 205
kategorie artykułu:

Ruszył konkurs dotacyjny „Dolnośląskie Małe Granty”. Można dostać dofinansowanie na swój pomysł w naszych małych ojczyznach w kwocie do 5 tys. zł. Nie trzeba mieć stowarzyszenia. Wystarczy grupa trzech osób. To jeden z nielicznych konkursów dla grup nieformalnych.

Zastanówcie się czy nie chcecie zrobić czegoś dla Waszych mieszkańców, dzieciaków, seniorów. Może konkursy kulinarne, warsztaty edukacyjne, zagospodarowanie jakiegoś terenu w wiosce. Wymyślcie jak zaangażować w to ludzi.. i niech wasze działanie przyniesie mierzalne zmiany w przestrzeni publicznej czy w Waszych świadomościach.

Jest to idealny konkurs dla miejscowości, które są wsiami tematycznymi lub zmierzają w tą stronę. Tyle działań można zrobić za 5000 zł… Każdy pomysł będzie oceniany wg kryteriów formalnych i merytorycznych.

Zachęcamy również do zapoznania się z REGULAMINEM konkursu. Wszystko jest tam jasno i wyraźnie rozpisane. Koszty kwalifikowalne, czasy realizacji itp. Wnioski składa się w GENERATORZE WNIOSKÓW (dopuszcza się złożenie w wersji tradycyjnej).

Nabór wniosków jest do 15 lutego!

REGULAMIN

 

Jak zacząć?

1. Kto może starać się o mały grant?

Grupa nieformalna – grupa wspólnie realizująca lub planująca realizować działania w sferze pożytku publicznego składająca się z trzech pełnoletnich osób. Osoby te muszą mieszkać na Dolny Śląsku.

2. Ile wynosi dotacja?

Minimalna kwota mikrodotacji wynosi: 1000,00 zł.

Maksymalna kwota mikrodotacji nie może przekraczać: 5000,00 zł.

3. Gdzie mogą być realizowane projekty?

Projekty mogą być realizowane na terenie Dolnego Śląska (w 5 obszarach: okręg Jeleniogórski, okręg Wałbrzyski, okręg Legnicki, okręg Wrocławski, miasto Wrocław).

4. Do kiedy trwa nabór?

Nabór trwa od 29 stycznia do 15 lutego do godz. 23.59.

5 .Czas realizacji projektów

Projekty można realizować w okresie od 10 marca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

6. Jak się zgłosić?

a. Zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie www.malegranty.pl.

b. Wypełnij wniosek za pomocą generatora lub prześlij w wersji papierowej na adres:

Biuro Projektu Dolnośląskich Małych Grantów

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

ul. Kołłątaja 31/1-2, 50-004 Wrocław

7. Gdzie znajdziesz pomoc w przygotowaniu wniosku?

Wsparcie merytoryczne można uzyskać u doradców/opiekunów projektu w biurze Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, która jest operatorem programu Dolnośląskich Małych Grantów, ul. Kołłątaja 31/1-2, 50-004 Wrocław oraz telefonicznie i e-mailowo – godziny pracy doradców dostępne na stronie www.malegranty.pl w zakładce KONTAKT.

 

Mikrodotacje można przeznaczyć na dofinansowanie projektu w następujących sferach pożytku publicznego:

a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

b) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

c) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

d) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

e) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

f) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

g) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

h) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

i) turystyki i krajoznawstwa;

j) promocji i organizacji wolontariatu;

k) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

l) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

m) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

n) działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;

o) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;

p) działalności.

 

Wasze komentarze

TWIERDZA KŁODZKO
TWIERDZA KŁODZKO
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele