komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

wtorek, 17 lipca 2018

Anety, Bogdana

Inicjatorzy referendum przedstawili uzasadnienie. Burmistrz odpowiada

wtorek, 2.1.2018 17:20 , komentarze: 37 , odsłony: 7201
kategorie artykułu:

Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania burmistrza Kłodzka, Michała Piszko oraz Rady Miasta przed upływem kadencji przedstawili uzasadnienie przeprowadzenia akcji. Wśród wymienionych zarzutów znalazły się m.in. brak realizacji obietnic wyborczych, arogancja i nieliczenie się z opinią i protestami mieszkańców, a także błędna polityka inwestycyjna niezgodna z interesami miasta. Do treści uzasadnienia odniósł się także włodarz.  

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA REFERENDUM W SPRAWIE ODWOŁANIA BURMISTRZA KŁODZKA I RADY MIASTA KŁODZKA PRRED UPŁYWEM KADENCJI

Szanowni mieszkańcy Kłodzka

Grupa inicjatywna referendum gminnego zawiadamia o wszczęciu procedury zmierzającej do przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Kłodzka Michała Piszko, oraz Rady Miasta Kłodzka przed upływem kadencji z następującym uzasadnieniem:
1. Brak realizacji obietnic wyborczych.
2. Błędna polityka inwestycyjna niezgodna z interesami miasta i jego mieszkańców:
- Decyzja o budowie parkingu przy ul. Nowy Świat tuż pod domami i wbrew woli właścicieli, narażająca budżet miasta na wypłaty licznych odszkodowań z tytułu utraty wartości ich nieruchomości,ponadto decyzja skutkująca wyprowadzeniem turystów z centrum miasta, oraz zniszczeniem terenów zielonych parku.
- Odrzucenie propozycji budowy parkingu na rozległych, niewykorzystanych terenach PKS korzystnej dla turystów, kłodzkich przedsiębiorców i budżetu miasta.
- Brak działań dla zapobieżenia zanieczyszczaniu źródeł wody pitnej przy ul. Korczaka ( zagrożenie dla zdrowia a nawet życia mieszkańców Kłodzka)
- Bezpodstawne odrzucenie zaplanowanej budowy miejskich zbiorników przeciwpowodziowych, zatwierdzonych przez poprzednią Radę Miasta.
- Brak działań dla poprawy stanu czystości powietrza w Kłodzku (niekorzystanie z funduszy na inwestycje ekologiczne dla modernizacji systemów grzewczych)
3. Arogancja i nie liczenie się z opinią i protestami mieszkańców:
- Brak konsultacji decyzji istotnych dla miasta.
- Brak współpracy z przedsiębiorcami ze szkodą dla mieszkańców i budżetu Kłodzka.
4. Kolesiostwo - zatrudnianie osób na stanowiskach w Urzędzie Miasta i placówkach podległych
5. Wykorzystywanie stanowiska Burmistrza Miasta do walki z demokratycznie wybranym Rządem R.P.
6. Demoralizacja mieszkańców:
- Organizacja i finansowanie bluźnierczego spektaklu i koncertów obrażających Boga
- Publiczne popieranie czarnych protestów ( wspieranie aborcji).

Do treści zarzutów odniósł się włodarz miasta, Michał Piszko. 

1. Brak realizacji obietnic wyborczych.

Michał Piszko: Konsekwentnie, krok po kroku, realizowane są obietnice wyborcze. Zanim jednak przystąpiliśmy do przeprowadzania inwestycji musieliśmy uporać się z zadłużeniem miasta. Przypomnę, że w tej kadencji spłaciliśmy 16 milionów zadłużenia, a mimo wszystko przeprowadziliśmy szereg inwestycji. Warto tutaj wspomnieć chociażby o remoncie ul. Kusocińskiego, ul. Wojska Polskiego, ul. Rodzinnej, ul. Czeskiej, budowie parkingów, placów zabaw. Pozyskaliśmy miliony złotych na realizację projektów, które poprawią infrastrukturę miejską, ale także uatrakcyjnią ofertę turystyczną (ścieżka wokół Twierdzy Kłodzko – prace już się rozpoczęły), ścieżka rowerowa – realizowana będzie w przyszłym roku, rewitalizacja terenów zielonych – realizacja na wiosnę, budowa skateparku – realizacja na wiosnę, itp.
Zająłem się także sprawami, które przez wiele lat były pomijane (bo ich nie widać i nie można się nimi chwalić),a są istotne dla rozwoju miasta – aktualnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. To oczywiście tylko część podejmowanych działań.

2. Błędna polityka inwestycyjna niezgodna z interesami miasta i jego mieszkańców:

Decyzja o budowie parkingu przy ul. Nowy Świat tuż pod domami i wbrew woli właścicieli, narażająca budżet miasta na wypłaty licznych odszkodowań z tytułu utraty wartości ich nieruchomości, ponadto decyzja skutkująca wyprowadzeniem turystów z centrum miasta oraz zniszczeniem terenów zielonych parku.

Michał Piszko: Przypominam, że jestem burmistrzem Kłodzka, a nie danej grupy. Muszę dbać o interes wszystkich mieszkańców. Parking przy ul. Nowy Świat jest częścią większej koncepcji i łączy się z innymi projektami. Parking przy ul. Nowy Świat ma odciążyć centrum miasta, dzięki projektowi, w ramach którego prowadzona jest inwestycja, wyremontowana zostanie ul. Zawiszy Czarnego i parking przy niej się znajdujący. Obok parkingu przy ul. Nowy Świat będzie zaczynać się przecinająca miasto ścieżka rowerowa. Zostanie zamontowane oświetlenie i poprawione dojście choćby do starówki, pojawią się też ławki, itp. – będzie ładniej i bezpieczniej. Z parkingu do rynku będzie można dość także ścieżką historyczną prowadzącą wokół Twierdzy Kłodzko. Uzupełniając całą koncepcje, planowany jest także remont ul. Traugutta. Czy to jest działanie przeciw mieszkańcom Kłodzka, czy raczej są to prace, które poprawią komfort kłodzczan i osób przyjezdnych?

- Odrzucenie propozycji budowy parkingu na rozległych, niewykorzystanych terenach PKS korzystnej
dla turystów, kłodzkich przedsiębiorców i budżetu miasta.

Michał Piszko: Teren PKS nie należy do miasta. Ponadto prowadzone były konsultacje inwestycji – nikt wówczas nie
wnosił sprzeciwów.

- Brak działań dla zapobieżenia zanieczyszczaniu źródeł wody pitnej przy ul. Korczaka (zagrożenie dla
zdrowia a nawet życia mieszkańców Kłodzka).

Michał Piszko: Nie rozumiem tego argumentu. Z tego co się orientuje, Wodociągi Kłodzkie zabezpieczają źródła poboru wody. Analizy kontrolne wody ze studni wykonywane przez zewnętrzne akredytowane laboratorium badawcze potwierdzają, że jakość wody ze studni nie budzi zastrzeżeń – podana informacja jest nieprawdziwa. Jeżeli zaś chodzi o zapewnienie odpowiedniego odwodnienia ul. Korczaka i terenów przyległych (od strony rzeki) – bo może o to chodziło, to jesteśmy na etapie projektowania kolektora, itp. Przypominam, że problem przy ul. Korczaka występuje od lat i jak do tej pory nikt się nim nie zajął. Dopiero za mojej kadencji zajęliśmy się tą sprawą, jednak takie inwestycje wymagają czasu. Obowiązują procedury, itp. Nie da się nic zrobić bez projektu, wygospodarowania środków. Nie poradzę nic na to, że niektórzy żądają pewnych rzeczy na pstryknięcie palcami.

- Brak działań dla poprawy stanu czystości powietrza w Kłodzku (niekorzystanie z funduszy na
inwestycje ekologiczne dla modernizacji systemów grzewczych).

Michał Piszko: Jesteśmy na etapie pozyskiwania środków na program, dzięki któremu będzie można wymienić piece. Możliwe, że będzie można z niego skorzystać już w przyszłym roku. W Kłodzku w dużej części mamy do czynienia ze starym budownictwem, gdzie wciąż grzeje się przestarzałymi piecami, a i mieszkańcy często palą nie nadającymi się do tego rzeczami. Czy zatem mamy wprowadzić zakaz korzystania ze starych pieców. I co wtedy? Sporą część kłodzczan nie stać na wymianę systemu ogrzewania na nowoczesny i ekologiczny. Działania mające na celu oczyszczenie powietrza są procesem co najmniej kilkuletnim. My już zrobiliśmy pierwszy krok. A jeżeli ktoś myśli, że można zrobić to w krótkim czasie, to zupełnie nie ma pojęcia o tym problemie.

3. Arogancja i nieliczenie się z opinią i protestami mieszkańców:
- Brak konsultacji decyzji istotnych dla miasta.
- Brak współpracy z przedsiębiorcami ze szkodą dla mieszkańców i budżetu Kłodzka.

Michał Piszko: Konsultacje w sprawie inwestycji były i są przeprowadzane. Budżet uchwalają radni i często to oni zgłaszają najpilniejsze potrzeby w swoich okręgach. Jestem otwarty na kontakty z przedsiębiorcami i często się z nim spotykam, staram się uczestniczyć i wspierać inicjatywy przez nich organizowane. Niestety, nie jestem w stanie spełnić postulatów wszystkich, bo niekiedy są one po prostu nie możliwe do wykonania.

4. Kolesiostwo - zatrudnianie osób na stanowiskach w Urzędzie Miasta i placówkach podległych

Michał Piszko: Obecnie w urzędzie zatrudnionych jest 100 osób, czy zatrudnieni są oni po znajomości? To samo się tyczy spółek i placówek podległych. Czy zatrudniam nowych nauczycieli, itp. Bliskie grono współpracowników stanowią osoby, na których mogę polegać i którzy na rzecz miasta pracują często dłużej niż pozostali urzędnicy. Przypomnę, że to podczas mojej kadencji uzyskaliśmy bardzo duże oszczędności na funkcjonowaniu urzędu, zrezygnowałem z drugiego zastępcy, a pensje na stanowiskach skarbnika czy sekretarza są znacznie niższe niż za poprzedniego burmistrza. Nie ma też sytuacji – jak bywało – wcześniej, że grupa urzędników zarabia ponad 8 tysięcy złotych brutto.

5. Wykorzystywanie stanowiska Burmistrza miasta do walki z demokratycznie wybranym Rządem R.P.

Michał Piszko: Nigdy nie podważałem Konstytucji RP i wynikających z niej praw obowiązujących wszystkich Polaków, zawsze z szacunkiem wyrażałem się o instytucji głowy państwa – Prezydenta RP. Nigdy nie przeciwstawiałem się demokracji i obecnie rządzącej formacji wykorzystując do tego stanowisko burmistrza.

6. Demoralizacja mieszkańców:
- Organizacja i finansowanie bluźnierczego spektaklu i koncertów obrażających Boga.
- Publiczne popieranie czarnych protestów (wspieranie aborcji).

Michał Piszko: W Kłodzku mieszkają różni ludzi i mają oni prawą do wyrażania swoich poglądów (chyba że promują one faszyzm, nazizm, komunizm i inne skrajne poglądy – wówczas kategorycznie się temu przeciwstawiam). Kłodzko ma duże tradycje teatralne – warto przypomnieć reaktywowane w tej kadencji Zderzenie Teatrów – i na naszej scenie jest miejsce na spojrzenia. Bywają spektakle mocno osadzone w naszej kulturze i odwołujące się do Polskości, do naszych korzeni, promujące chrześcijaństwo, itp. Niekiedy pojawiają się nieco inne spektakle, sięgające po niestandardowe środki wyrazu, nie jest to jednak teatr bluźnierczy, a zachęcający do dyskusji, itd. Z drugiej zaś strony patrząc, zanim zacznie się coś bojkotować, wypadałoby to najpierw obejrzeć, zapoznać się z tym.

Zbiórka podpisów trwa do 15 stycznia. 

 

Czytaj także: Referendum w Kłodzku. Ruszyła zbiórka podpisów

 

Wasze komentarze

Piszko się boi i teraz tylko upycha ludzi z innych partii by mieć poparcie. Niedługo nowe osóby w spółkach miasta. Historia się zaczyna powtarzać... Obserwator wodociągów.
niedziela, 14.01.2018 22:42 autor: Obserwator wodociągów

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz w jednym z wywiadów na pytanie, czy będzie ponownie startował w najbliższych wyborach samorządowych - STWIERDZIŁ, że NIE BĘDZIE . Kogo poprze ?. Na pewno nie przedstawiciela PiS-u, odparł. Powinna to być osoba z nowego pokolenia, UMIEJĄCA SPROSTAĆ NADCHODZĄCYM WYZWANIOM. Posiadająca POTRZEBNĄ WIEDZĘ i DOŚWIADCZENIE, SŁUCHAJACA WROCŁAWIAN, a nie DZIAŁACZY PARTYJNYCH. Pasuje jak ulał do sytuacji Kłodzka : czyli - nie NIEUDACZNIK Piszko , nie - Piszko SŁUCHAJĄCY DZIAŁACZY PARTYJNYCH zamiast KŁODZCZAN.
sobota, 06.01.2018 15:52 autor: .

Tak Pan Burmistrz zrobił rondo, że teraz to już w ogóle nie można wyjechać z malczewskiego/dunikowskiego w lewo. Następnym razem trzeba przemyśleć pewne sprawy :// Idę na referendum.
środa, 03.01.2018 18:00 autor:

To trzeba w tym miejscu wybudować rondo
piątek, 05.01.2018 08:54 autor: Kłodczanin.

Panie burmistrzu.
Zgodzę się z tym że ulica Czeska została wyremontowana, tzn.została wymieniona nawierzchnia. Moje pytanie jest takie, czy i kto odbierał wykonanie tej nawierzchni?
Na dzień 30.12.17 (czyli krótko po zakończeniu prac z tą nawierzchnią) osobiście zauważyłem uszkodzenia.Wychodzą dziury. Moja rada jest taka aby przysłać ludzi kompetentnych w celu kontroli tej nawierzchni gdyż przekonany jestem że na wiosnę bedziemy mieli remonty tej nawirzchni. Łaty, łaty i jeszcze raz łaty.
piątek, 05.01.2018 08:35 autor: Kłodczanin.

Popieram Burmistrza, wie co robi. Wystarczy przejść się po Kłodzku żeby zobaczyć pozytywnie zachodzące zmiany. Pan Burmistrz jest też człowiekiem i ma prawo brać udział w protestach-od tego one są. Wysoko postawieni urzędnicy przeróżnych partii brali udział w takich protestach wygłaszając przy tym swoje racje. W przypadku tego Pana nie mamy co się pluć, nie zrobił nic złego ani zagrażającego naszemu miastu czy jego opinii.
Także zastanówcie się skrajnie PISowcy ludzie czy na pewno chcecie zrobić tak duży błąd odwołując burmistrza i zrezygnować z planowanych dla nas i naszych bliskich dogodności jakie zapewniał i z pewnością zapewni w przyszłości obecny rząd w Kłodzku.

Proszę zrezygnować z bezsensownych komentarzy, jeżeli nie macie wiedzy na niektóre tematy to ją pogłębcie albo poproście o wyjaśnienia zamiast od razu atakować jak głodny lew bezbronną zwierzynę. Wtedy może zmienicie stanowisko w tej sprawie.
czwartek, 04.01.2018 09:02 autor: Urodzona Kłodczanka

Czytając ten wywód Piszki w dalszym ciągu ten facet sieje nienawiść do minionej epoki (Szpytmy). Wszystko jest winny ten Szpytma. Rzygać już się chce tym zganianiem winy na poprzedników. Ten człowiek przesiąknięty jest nienawiścią do szpiku kości. Tylko usunięcie go ze stanowiska burmistrza Kłodzka go wyleczy.
środa, 03.01.2018 18:47 autor: Bolek

Trojan i tak do koryta nie wrócisz, bo twoje miejsce w psychiatryku
środa, 03.01.2018 19:28 autor: Madera

Nieudacznik Piszko bez referendum dostanie czerwoną kartkę w najbliższych wyborach. Natomiast nieudacznik Motyka organizując referendum , chciał siebie wypromować. Jeden wart drugiego.
wtorek, 02.01.2018 21:09 autor: .

..
środa, 03.01.2018 18:15 autor: .

Wiem jedno! Trojan to cymbał!
środa, 03.01.2018 09:55 autor: Madera

Stare łupy boją się o swoje zaciszne meliny na ul nowy świat :)
A co za tym idzie, dalej będziecie żyli w starym zapyzialym mieście bez szans na rewitalizację!
Murem was tam zasłonić i po temacie
środa, 03.01.2018 12:40 autor: PRZEMEK

" ... czy zatrudnieni są oni po znajomości? To samo się tyczy spółek i placówek podległych." (cyt) Większość zatrudnionych w ratuszu oraz w gminnych spółkach i placówkach, to osoby spokrewnione z samorządowcami, urzędnikami i kolesiami. Proste pytanie - Gdzie pracują dwaj byli burmistrzowie R.L i Z.B. oraz ich córki? Kto zasiada w radach nadzorczych spółek gminnych?
środa, 03.01.2018 09:58 autor:

Ale kazdy zatrudnia swoich....
środa, 03.01.2018 11:27 autor:

frajerzy do urn...
środa, 03.01.2018 07:14 autor: z motyką na słońce

i widać pisowskie śmierdziuchy się pojawiły i za nicków piszą głupoty. Z imienia i nazwiska napiszcie coś sensownego....
wtorek, 02.01.2018 23:15 autor: stewia

Daj przykład i podaj swoje ełnuchu.
wtorek, 02.01.2018 23:31 autor: JanKowalski

Ten co referendum wymyślił niech zapłaci za to z prywatnych to mu się odechce
wtorek, 02.01.2018 23:20 autor: aa

Uśmiałem się nad wypocinami Pana M i jego grupy referendalnej. Wystarszy ze pojawil sie Pan Sz na horyzoncie a juz sie wyłaniają z jego poplecznicy. Chodził przebrany uzupator za Mikołaja, teraz przebierze sie za jednego z 3 króli. Ja bym proponował za mniej znanego z Głogowa, to razem z Sz wygryza Dadzie
wtorek, 02.01.2018 22:53 autor: MA70

Nigdy nie byłem zwolennikiem Piszki, ale referendum pól roku przed wyborami ?? no i Motyka to kiedyś był normalny facet, ale od momentu X to kompletnie niezrównoważony gość, normalny oszołom
wtorek, 02.01.2018 20:10 autor: marek

Może chce być burmistrzem?
wtorek, 02.01.2018 20:57 autor: Gość

A tego sługusa poprzedniej ekipy trzeba pogonić ! Mam dość jego średniowiecznej mentalności z poglądami inkwizycji ! Żyjemy w XXI w. Mam nadzieję ! A on może sobie w majtach rządzić !
wtorek, 02.01.2018 19:43 autor: Jarek P.

"Nigdy nie przeciwstawiałem się demokracji i obecnie rządzącej formacji wykorzystując do tego stanowisko burmistrza." (cyt) Czy udział burmistrza ze świeczką w ręku protestującego wraz ze swoimi urzędasami przed budynkiem kłodzkiego sądu przeciw reformie sądownictwa nie jest formą walki z obecnym demokratycznie wybranym rządem?
wtorek, 02.01.2018 17:55 autor: ruda

poniedziałek, 16.7.2018 09:47
1
sobota, 14.7.2018 22:13
3
piątek, 13.7.2018 11:10
7
czwartek, 12.7.2018 10:08
czwartek, 12.7.2018 11:51
5
środa, 11.7.2018 10:05
2
wtorek, 10.7.2018 21:06
9
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
TWIERDZA KŁODZKO
TWIERDZA KŁODZKO