komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

piątek, 22 czerwca 2018

Pauliny, Tomasza

Poszukują prawie 300 osób do pracy w policji. Także w naszym powiecie!

środa, 7.3.2018 09:39 , komentarze: 12 , odsłony: 4976
kategorie artykułu:

Prawie 300 osób zasili do końca roku szeregi dolnośląskiej policji. Nowi funkcjonariusze są potrzebni niemal w całym województwie, także w Ząbkowicach Śląskich, Kłodzku, Dzierżoniowie, Strzelinie czy Świdnicy.

 

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu ogłosił rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w policji na terenie województwa dolnośląskiego w następujących jednostkach organizacyjnych:

1. W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu, w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy,

2. W Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, w Legnicy, w Wałbrzychu i we Wrocławiu,

3. W Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Złotoryi.

 

Terminy i limity przyjęć do służby w policji na terenie województwa dolnośląskiego w 2018 r.

20 marca 2018 r. – 42 osoby              

2 lipca 2018 r. – 70 osób

24 września 2018 r. – 80 osób

27 grudnia 2018 r. – 100 osób

 

 KGP: Aktualnie obowiązujące zasady doboru do służby w Policji

Służbę w policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; korzystający w pełni z praw publicznych. Należy posiadać co najmniej średnie wykształcenie i zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której trzeba być gotowym się podporządkować, dając rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

PREFEROWANI jednak będą kandydaci do służby w policji posiadający wykształcenie wyższe magisterskie, licencjackie lub inżynierskie, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne. Pomóc może także tytuł ratownika albo ratownika medycznego lub uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych, jak również uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną - organizację nurkową działającą na terenie polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej. Dodatkowym atutem będzie też prawo jazdy kategorii „A” lub „C”. 

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY- dokumenty można składać w dowolnym terminie. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w punkcie obsługi interesantów w holu głównym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wejście od ul. Podwale 31/33, lub w siedzibach wymienionych na wstępie komend miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak i w komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 - Podanie o przyjęcie do służby w Policji;

 - Wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);

 - Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;

 - Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;

 - Książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.

UWAGA: Kandydaci do służby w Policji, zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami, powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

 - Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji i na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl);

 - W komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa dolnośląskiego;

 - Pod numerem telefonu 071 340 40 44.

 

Kontakt: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocław - Sekcja Doboru: 

tel. (71) 340-34-47 

tel. (71) 340-48-56 

tel. (71) 340-34-53 

tel. (71) 340-35-08 

tel. (71) 340-40-44 

tel. (71) 340-40-64    

 

Wasze komentarze

Teraz jest moda na pracę całymi rodzinami w policji...
piątek, 09.03.2018 00:08 autor: Hwdp
Chcesz pracować za 2200 przez najbliższe 15 lat...
środa, 07.03.2018 10:59 autor: Ja
Nie 15, ale MINIMUM 25 lat
środa, 07.03.2018 11:08 autor: S.
Do tej milicji idą tylko kulsony i cioty lane w...
czwartek, 08.03.2018 07:12 autor: Hwdp
raczej więcej trochę.. na szkole tyle płacą..
środa, 07.03.2018 11:57 autor:
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.