komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

poniedziałek, 16 lipca 2018

Mariki, Benity

Ponad 2500 spraw i interwencji Straży Miejskiej w 2017 roku

środa, 14.2.2018 13:52 , komentarze: 26 , odsłony: 2591
kategorie artykułu:

230 służb patrolowych, 500 mandatów - poznaj statystyki z pracy Straży Miejskiej Ząbkowic Śląskich za 2017 rok.

Ząbkowicka Straż Miejska w ubiegłym roku wykonała 230 służb patrolowo-obchodowych na terenie miasta i gminy, 1850 razy stosowała środki oddziaływania wychowawczego, nałożyła blisko 500 mandatów karnych, odnotowane zostało 756 zgłoszeń interwencji od mieszkańców. Ząbkowicka Straż Miejska obsługuje również monitoring miejski, a także zabezpiecza odbywające się na terenie gminy wydarzenia jak Dni i Noce Krzywej Wieży, Orszak Trzech Króli, Jarmarki czy Święto Niepodległości. Poniżej szczegółowe statystyki za rok 2017:

Strażnicy w 2017 roku prowadzili ponad 2 500 spraw i interwencji:

- stosowano  1850 razy środki oddziaływania wychowawczego w postaci: (pouczeń, upomnień,

   zwrócenie uwagi, rozmów wychowawczych),

- nałożono  499 mandatów karnych,

- skierowano do sądu - 14 wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń,

- wszczęto 168 - postępowań w sprawach o wykroczenia,

- wykonano na potrzeby innych jednostek  i wydziałów Urzędu - 75  wywiadów, sprawdzeń, pomocy prawnych,

-115 spraw przekazano do realizacji innym służbom i organom.

Przeprowadzono:

-25 kontroli porządkowych na terenie miasta i gminy,

-38 kontroli / interwencji dotyczących zakazu spalania odpadów (11 mandatów, 14 upomnień, 13 brak znamion wykroczenia)

-wydano 105 nakazów porządkowych na usunięcie nieprawidłowości ujawnionych w czasie zgłaszanych interwencji i prowadzonych  kontroli, 

-wykonano 230 służb patrolowo-obchodowych na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie,

- W ramach porozumienia o współpracy Straży Miejskiej i Komendy Powiatowej Policji wykonano 75 wspólnych służb na terenie Miasta i Gminy.

-Ujawniono i przekazano Policji 2 przestępstwa,

-9 razy, w ramach „działań opiekuńczych” doprowadzano do miejsca zamieszkania osoby w stanie nietrzeźwości, których stan zagrażał ich życiu lub zdrowiu.

 

Interwencje i zgłoszenia:

Odnotowano 756  / zgłoszeń interwencji z terenu miasta i gminy Ząbkowice Śl.

Poniżej, podejmowane Interwencje, w podziale wg 8 grup / kategorii, wynikających z obowiązku ustawowego rejestrowania przez Straż Miejską takich zgłoszeń:

1.zakłócanie porządku i spokoju publicznego – 21,  (spożywanie alkoholu wm. zabronionych, nieobyczajne zachowania, chuligańskie wybryki, zniszczone mienie, zakłócanie spokoju, tp.,)

2.wykroczenia porządkowe w ruchu drogowym - 274 (blokowania wjazdów /wyjazdów do posesji, bram, garaży, zakazy, niepr. parkowania, inne porządkowe w ruchu drogowym)

3. dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 213, (Zaśmiecanie miejsc publicznych, niszczenie zieleni, niewłaściwe składowanie odpadów, spalanie odpadów, inne wynikające

z Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie),

4.zagrożeń życia i zdrowia – 48, (miejsca niebezpieczne dla życia i zdrowia, zagrożenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem prowadzonych prac, ubytki w pasie dróg, brak lub niewłaściwe oznakowania, awarie oświetlenia, niezabezpieczone studzienki, itp.),

5.zagrożeń pożarowych, katastrof – 2,

6.awarii technicznych – 29,  (zgłoszone przez mieszkańców lub ujawnione w trakcie służb)

7.zwierząt – 108 (bezdomne, porzucone, ranne, dzikie i domowe oraz zwłoki zwierząt

z wypadków komunikacyjnych, czy też rannych zwierząt chronionych gatunków, które odwoziliśmy do ośrodków rehabilitacji dla dzikich  zwierząt),

8.inne zgłoszenia – 61.

 

Ponadto:

Przy użyciu kamer monitoringu wizyjnego miasta, zlokalizowanego w straży miejskiej, prowadzono stałe obserwacje przestrzeni publicznej, rejestrowano obraz z 26 kamer.  W bieżącej pracy ujawniono szereg wykroczeń porządkowych, społecznie uciążliwych, takich jak: spożywanie alkoholu wm. zabronionych, brak opieki nad zwierzętami, zaśmiecanie miejsc publicznych, niszczenie zieleni, wykroczenia przeciwko porządkowi w komunikacji, obyczajności, zakłócenia porządku publicznego czy niszczenia mienia (zarejestrowano ponad 50 zdarzeń).  Na wniosek innych służb, zabezpieczano zapis z kamer – 19 razy.

-Uczestniczono w 25 zabezpieczeniach różnego rodzaju imprez kulturalnych i sportowych, świąt państwowych i kościelnych, procesji, pielgrzymek - Zabezpieczano - między innymi: Orszak Trzech Króli, Drogi Krzyżowej, Procesji Bożego Ciała, Procesja Fatimska, Cykliczne imprezy kulturalne (Dni i Noce Krzywej Wieży, Weekend z Frankensteinem,; Gale Disco Polo), 10. Ząbkowicka, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, , Święto Konstytucji 3 Maja, Dożynki Gminne, 1. Listopada, Narodowe Święto Niepodległości, Jarmark Bożonarodzeniowy, Sylwester w Rynku

 

 

UMiG Ząbkowice Śl.

 

 

Wasze komentarze

Super pomysł
piątek, 16.02.2018 08:28 autor: Edi
Rozumiem , że miasto Ząbkowice i gmina to sami przestępcy,...
piątek, 16.02.2018 10:55 autor: obywatel
Zbliżają się wybory samorządowe i w związku z tym deklaracje...
środa, 14.02.2018 17:22 autor: Mieszkaniec
w pizdu likwidowac jak juz pisalem
środa, 14.02.2018 19:03 autor: mieszkaniec
W PIZDU DO LIKWIDACJI STRAZ WIEJSJA
środa, 14.02.2018 14:12 autor: WATYKAN
Prochy zeżarły ci mózg dziewczynko?
środa, 14.02.2018 14:50 autor: xxxx
piątek, 13.7.2018 14:13
piątek, 13.7.2018 12:38
3
piątek, 13.7.2018 10:53
czwartek, 12.7.2018 09:25
środa, 11.7.2018 12:30
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
DYWANY WYKŁADZINY
DYWANY WYKŁADZINY
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Spółdzielnia Usługowa ODRA