komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

sobota, 26 maja 2018

Filipa, Pauliny

Bardo: Dwie szkoły czy jedna? Rodzice już wybrali

środa, 14.2.2018 05:00 , komentarze: 2 , odsłony: 2539
kategorie artykułu:

Do wszystkich rodziców uczniów z gminy Bardo wysłano deklaracje, w których mieli opowiedzieć się za jednym z dwóch wariantów dostosowania gminnej oświaty do reformy likwidującej gimnazja. Przedstawiono dwie opcje: ośmioletnie szkoły w Bardzie i w Przyłęku i szkoła w Bardzie (klasy I-V w Bardzie, VI-VIII w Przyłęku). Rodzice już opowiedzieli się za najlepszym według nich rozwiązaniem. 

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo w 2017 roku działając na podstawie przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe, przedstawił Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie „Dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego”, w którym to zakładano powstanie dwóch szkół podstawowych w Bardzie i Przyłęku, a tym samym przekształcenie Publicznego Gimnazjum w szkołę podstawową w Przyłęku.

Rada Miejska nie przyjęła tej uchwały i w marcu 2017 roku wniosła skargę na opinię Kuratora Oświaty do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W wyniku tych działań od 1 września 2017 roku w Gminie Bardo funkcjonuje jedna ośmioletnia szkoła podstawowa w Bardzie oraz wygasające gimnazjum w Przyłęku.

Założeniem organizacji roku szkolnego 2018/2019 jest, aby możliwie proporcjonalnie rozmieścić uczniów w dwóch szkołach (bez względu na formę organizacyjną szkół, jaka zostanie podjęta przez Radnych Rady Miejskiej).

Przyjęto następujący harmonogram działania: od 20 grudnia 2017 roku do 5 stycznia 2018 roku skierowane zostały do rodziców wszystkich uczniów oświadczenia – deklaracje w sprawie wyboru jednego z dwóch wariantów czyli prowadzenie dwóch pełnych ośmioletnich szkół w Bardzie i Przyłęku oraz II wariant prowadzenie jednej ośmioletniej szkoły w Bardzie w dwóch budynkach: klasy I-V w Bardzie, klasy VI-VIII w Przyłęku.

WZÓR DEKLARACJI

PODSUMOWANIE:

– rozdano 301 deklaracji

– zwrócono 273 co stanowi ponad 90%

I obwód: (Bardo, Opolnica, Dębowina) łącznie 147 deklaracji – za I wariantem (dwie szkoły) –87; za II wariantem (jedna szkoła w dwóch budynkach) – 60 osób.

II obwód: (Przyłęk, Janowiec, Dzbanów, Laskówka, Potworów, Brzeźnica, Grochowa) łącznie 126 deklaracji – za I wariantem (dwie szkoły) – 63; za II wariantem (jedna szkoła w dwóch budynkach) – 63 osoby.

SUMUJĄC: za I wariantem (dwie szkoły) łącznie z dwóch obwodów 150 rodziców; za II wariantem 123 rodziców.

Przedstawiamy Państwu prezentację, która jest analizą optymalnych wariantów szkół, jakie zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Bardzie.

Wszelkie pytania związane z funkcjonowaniem szkół prosimy kierować na adres mailowy: oswiata@bardo.pl

UMiG Bardo

 

Wasze komentarze

powinny być dwie szkoły, bo ja za kilka lat do...
środa, 14.02.2018 13:41 autor:
czwartek, 24.5.2018 18:56
4
wtorek, 22.5.2018 13:02
poniedziałek, 21.5.2018 09:29
10
poniedziałek, 21.5.2018 09:26
25
poniedziałek, 21.5.2018 07:38
4
piątek, 18.5.2018 16:16
13
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.