Znamy wyniki matur w ząbkowickim liceum!

wtorek, 9.7.2024 15:31 3427 2

CKE podała wyniki matur 2024! Jak poszło maturzystom Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich, których odwiedziliśmy w maju podczas pisania egzaminu dojrzałości

Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, tegoroczny egzamin maturalny w Formule 2024 zdało 84,1 uczniów. W Naszym Liceum zdawalność wyniosła 97 %. Jest to wynik, który ogromnie nas cieszy i motywuje. 

Wyniki z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym z większości przedmiotów uzyskane przez Naszych absolwentów, są wyższe od średniej uzyskanej przez uczniów  w województwie i w kraju:

  •  matematyka-średnia szkoły 76%, średnia województwa 61%, kraju 63%

  • język polski-średnia szkoły 66%, średnia województwa 62%, kraju 61%

  •  język angielski- średnia szkoły 82% , średnia województwa 80%, a kraju 78%

  • język rosyjski- średnia szkoły 93% , średnia województwa 85%, a kraju 67%.

Możemy również pochwalić się wynikami uzyskanymi przez uczniów na poziomie rozszerzonym:

  • język polski średni wynik w naszym LO to 62 %, średni wynik województwa 38%,  a kraju 42%,

  • matematyka- średni wynik LO wynosi 44 %, w województwie 32% i w kraju 33%

  • biologia- średni wynik szkoły wynosi 40 %, województwa 38% i kraju 40%

  • historia- średni wynik szkoły wynosi 54 %, województwa 41% i kraju 42%

Szczególnie cieszą wysokie wyniki z przedmiotów, które nie są w szkole realizowane na poziomie rozszerzonym, a mimo to uczniowie zostali bardzo dobrze przygotowani do tych egzaminów. I tak:

  •  z WOS-u uczniowie u Jagiełły uzyskali średni wynik 52 %, podczas gdy średnia województwa wyniosła 31%, a średnia kraju 35%

  •  z geografii Nasi uczniowie uzyskali średni wynik 43 %, podczas gdy średnia województwa wyniosła 40 %, a średnia kraju 41%.

Uczniowie, którym nie udało się osiągnąć pozytywnego wyniku, mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu.

 

źródło: LO w Ząbkowicach Śląskich

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

Maja wtorek, 09.07.2024 16:50
Porównujcie LO z innym szkołami tego typu, a nie z...
Polo wtorek, 09.07.2024 16:01
A w innych szkołach powiatu nie znacie wyników