komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

niedziela, 16 czerwca 2019

Aliny, Benona

Zmiany w programie 500+, wyprawka szkolna 300+

poniedziałek, 20.5.2019 15:07 , komentarze: 23 , odsłony: 4325
kategorie artykułu:

W związku ze zmianami w programie „Rodzina500+” od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Pierwsze wnioski drogą elektroniczną będzie można składać od 1 lipca, a w formie papierowej od 1 sierpnia 2019 r.

Warto pamiętać, że aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r., do 30 września 2019 r.Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

W przypadku rodziców, którzy mają obecnie przyznane świadczenie do końca września 2019 r., w celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego po 30 września bieżącego roku, wnioski również będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną. Wniosek złożony do 31 sierpnia 2019 r., to wypłata świadczenia do końca października 2019 r. 

Wnioski złożone w kolejnych miesiącach – przyznanie świadczenia oraz jego wypłata nastąpi, co do zasady, w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Istotne jest, że na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r., świadczenie zostanie przyznane do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że w 2020 r., nie trzeba będzie składać kolejnych wniosków – dopiero w celu uzyskania świadczeń na okres od 1 czerwca 2021 r., do 31 maja 2022 r., trzeba będzie, od lutego 2021 r., złożyć kolejny wniosek.

W przypadku rodziców, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019r., świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, rodzice Ci składają od lipca 2019 r., jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci, na podstawie którego zostanie odpowiednio przyznane świadczenie.

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu – liczonego od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Obecnie, świadczenie w takim przypadku przysługuje od miesiąca złożenia wniosku. 

Ponadto od 1 lipca 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica.

Wnioski w formie elektronicznej będzie można składać m.in. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, a w formie papierowej w siedzibie ośrodka pomocy społecznej. 

Terminy wypłat przyznanego świadczenia:

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r., oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone do dnia 31 października 2019 r.
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r., oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r., do 31 stycznia 2020 r., oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Więcej informacji o PROGRAMIE RODZINA 500+ na https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

ŚWIADCZENIE DOBRY START W KWOCIE 300 ZŁ

Od 1 lipca za pośrednictwem bankowości elektronicznej, lub platformy Emp@tia będą przyjmowane wnioski w  ramach świadczenia 300 PLUS - czyli  rządowego programu DOBRY START. Wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł będzie wypłacane raz w roku na każde dziecko rozpoczynające NOWY ROK SZKOLNY, bez względu na dochód. Dokumenty w formie papierowej będą przyjmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 sierpnia 2019 r.  

Programem "Dobry Start" jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:

 1. Nie ukończył:

•   20 lat,

•   24 lat — jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

2. Uczy się w placówce, takiej jak:

•   szkoła podstawowa,

•   dotychczasowe gimnazjum,

•   szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna — z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,

•   szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,

•   młodzieżowy ośrodek socjoterapii,

•   specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,

•   specjalny ośrodek wychowawczy,

•   ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

WAŻNE! Wyprawka szkolna 300 plus nie przysługuje:

•   studentom

•   przedszkolakom

•   uczniom zerówki

W przypadku wyprawki szkolnej 300 plus będzie możliwość złożenia wniosku na dwa sposoby: tradycyjnie - w urzędzie oraz drogą internetową :

•   za pomocą portalu Emp@tia

•   za pomocą bankowości elektronicznej

•   w urzędzie miasta albo gminy w miejscu zamieszkania.

Podstawą do wypłacenia świadczenia 300 plus będzie wypełnienie prawidłowo wniosku i złożenie go w terminie w organie właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania, - a nie miejsce meldunku.

Wniosek może złożyć :

•   rodzic,

•   opiekun faktyczny dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,

•   opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,

•   osoba ucząca się — pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.

WAŻNE! Wyprawka szkolna 300 plus przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej — w tym przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR).

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, ma możliwość odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Świadczenie Dobry Start można składać od:

•    od 1 lipca do 30 listopada — jeśli składasz wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,

•    od 1 sierpnia do 30 listopada — jeśli składasz wniosek w urzędzie lub instytucji.

Jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożysz w lipcu, lub sierpniu br. pieniądze otrzymasz maksymalnie do 30 września 2019 roku.

Jeśli wniosek o wyprawkę złożysz w terminie od 1 września do 30 listopada, na pieniądze poczekasz do 2 miesięcy.

fot. pixabay 

 

Wasze komentarze

Pisowcy rozdaja piniadze na lewo i prawo a czlowiek...
poniedziałek, 20.05.2019 16:27 autor: autor
Pewnie ci, co korzystają z plusów są innego zdania. W...
poniedziałek, 20.05.2019 17:53 autor:
kupowanie głosów wyborców
poniedziałek, 20.05.2019 18:15 autor: zxc
to zapisz sie do szkoly dostaniesz 500 plus
poniedziałek, 20.05.2019 18:26 autor: koleiarz
Ok można pomagać finansowo. Ale nie może być tak że...
poniedziałek, 20.05.2019 19:28 autor: obywatel
Wlasnie w tym jest rzecz ze za czasiw rzadow Pis...
poniedziałek, 20.05.2019 19:49 autor: Pis
Pisowcy dają dzieciom, POwcy dawali mafiom
poniedziałek, 20.05.2019 19:17 autor: mądry
Popieram!
poniedziałek, 20.05.2019 19:45 autor: Pis
Bardzo dobrze. Popieram PIS. I tak się rozwija gospodarka, A...
poniedziałek, 20.05.2019 20:00 autor: Aaa
popieram
wtorek, 21.05.2019 21:21 autor: Jola
W bonach na spozywke owoce warzywa nabiał art. Chemiczne odzież...
poniedziałek, 20.05.2019 21:53 autor: Marzena
...poczekaj
wtorek, 21.05.2019 07:55 autor: Inet
dobrze czekam cierpliwie.
wtorek, 21.05.2019 08:23 autor: Aak
piątek, 14.6.2019 12:26
piątek, 14.6.2019 11:05
4
poniedziałek, 10.6.2019 08:00
wtorek, 11.6.2019 14:19
4
CENTRUM MEBLOWE
CENTRUM MEBLOWE
ZGK Z?bkowice ?l.
ZGK Z?bkowice ?l.
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
Praca na GoWork
Praca na GoWork