Złoty Stok: Uroczyste spotkanie noworoczne

środa, 27.1.2016 09:14 1054 0

22 stycznia w hotelu „GOLD STOK” w Złotym Stoku odbyło się spotkanie noworoczne przedstawicieli władz miasta z radnymi, sołtysami, starostą ząbkowickim i radnymi powiatu ząbkowickiego, księżmi, kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych, prezesami stowarzyszeń i spółek, przedstawicielami organów bezpieczeństwa publicznego i służby zdrowia, leśnikami oraz starotą Bilej Vody Miroslaven Kocianem. Burmistrz Grażyna Orczyk i przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Wieja przedstawili krótka prezentację multimedialną z realizacji zadań w 2015 r. dziękują jednocześnie za okazaną pomoc i wsparcie wszystkim zebranym. Spotkanie było okazją do rozmów o przyszłości gminy i planowanych wspólnych przedsięwzięciach. Oprawę artystyczną zapewniła pani Urszula Wróbel występem zespołu „Wesołe Nutki” z Mąkolna.

 

UMiG Złoty Stok

Dodaj komentarz

Komentarze (0)