komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

sobota, 17 kwietnia 2021

Rudolfa, Roberta

Złoty Stok: Masz do usunięcia azbest na swojej posesji? Złóż wniosek o przyznanie dofinansowania

piątek, 26.2.2021 10:01 , komentarze: 0 , odsłony: 249
kategorie artykułu:

Do 31 marca można składać wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy Złoty Stok. Wysokość wsparcia to 700 zł za tonę odpadów.

Podczas Sesji Rady Miejskiej w Złotym Stoku 25 lutego radni przyjęli program usuwania azbestu z gminy Zloty Stok, który zakłada usunięcie azbestu do 2032 r.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest otrzymanie przez Gminę Złoty Stok dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz wyłonienie wykonawcy na demontaż, załadunek, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Maksymalne dofinansowanie ze środków przyznanych przez WFOŚiGW może wynieść do 100 procent kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 700 zł za tonę usuniętych odpadów.

Uruchomienie programu usuwania azbestu będzie uzależnione od przyznania Gminie Złoty Stok środków zewnętrznych. W przypadku braku kwalifikacji wniosku gminy, program nie będzie realizowany.

Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku, w terminie do dnia 31 marca, przez właścicieli nieruchomości, na których znajduje się azbest, wniosku o przyznanie dofinansowania kosztów związanych
z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest. Złożone przez Państwa wnioski będą podstawą do ubiegania się o środki finansowe z funduszu.

Trzeba pamiętać, że zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego nie są objęte dofinansowaniem. Koszty wykonania nowego pokrycia dachowego musi ponieść we własnym zakresie osoba otrzymująca dofinansowanie od gminy.

W przypadku, gdy koszt demontażu, transportu i utylizacji 1 tony eternitu przekroczy 700 zł, powstałą różnicę pokrywa wnioskodawca.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 74 8164 152. Wniosek dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku oraz
w sekretariacie Urzędu i u sołtysów.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

UM Złoty Stok

 

Wasze komentarze

środa, 14.4.2021 10:45
poniedziałek, 12.4.2021 19:27
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
ZCKiT Ząbkowice Śląskie
ZCKiT Ząbkowice Śląskie
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów