komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

niedziela, 20 czerwca 2021

Diny, Bogny

Ziębice: Komunikat dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych

środa, 20.5.2020 09:28 , komentarze: 0 , odsłony: 343
kategorie artykułu:

Komunikat dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, dla których organizowane są w przedszkolach zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju.

Informuję, że od 25 maja br. dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach gminnych organizowane będą zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju.

 

W celu zgłoszenia dziecka do przedszkola proszę o kontakt z placówką oświatową, do której zapisane jest dziecko:

Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach - tel. 74 8 191 317, mail: zow@oswiata-ziebice.pl

Przedszkole Publiczne w Henrykowie – tel. 74 8 105 059, mail: pph@oswiata-ziebice.pl

Przedszkole Na Orlej Polanie w Ziębicach – tel. 74 8 191 365, mail: sekretariat@orlapolana.szkolnastrona.pl

Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – tel. 74 8 194 084, mail: annaszempruch002@wp.pl

W przypadku potrzeby zapewnienia transportu proszę przekazać informację do dyrektora przedszkola.

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach zapewni transport dziecka do placówki. Informuję jednak, że przy wejściu do autobusu za zgodą rodzica/opiekuna mierzona będzie dziecku temperatura.

Przypominam jednocześnie o obowiązkach rodziców/opiekunów według wytycznych MEN i GIS:

  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola lub żłobka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

Dyrektor GCEiS w Ziębicach

 

Wasze komentarze

piątek, 18.6.2021 09:38
środa, 16.6.2021 11:33
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
PUP Ząbkowice Śląskie
PUP Ząbkowice Śląskie
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
Basen Fitness Aquarius
Basen Fitness Aquarius
ZCKiT Ząbkowice Śląskie
ZCKiT Ząbkowice Śląskie