Ziębice: Kolejne laptopy dla szkół podstawowych

środa, 27.5.2020 09:51 419 0

Kolejne laptopy na początku tygodnia zostały przekazane do szkół podstawowych działających na terenie gminy Ziębice. Dzięki dotacji w kwocie blisko 95 tysięcy zł. otrzymanej z programu grantowego „Zdalna Szkoła +” aż 60 komputerów będzie wspierać proces edukacyjny naszych uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

To już kolejny sprzęt komputerowy, który dzięki staraniom Gminy Ziębice trafia do placówek edukacyjnych. Łącznie, w przeciągu ostatnich miesięcy ze środków programów Zdalna szkoła, Zdalna szkoła + oraz E-aktywni mieszkańcy gminy Ziębice udało się kupić i przekazać do szkół 107 komputerów.

Projekt Zdalna szkoła + jest finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

UM Ziębice

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)