Ziębice: Jest wniosek o przejęcie Kolejowej i Wałowej

piątek, 9.7.2021 13:19 1916 1

Burmistrz Ziębic wystąpił do Powiatu Ząbkowickiego z propozycją przejęcia dwóch odcinków dróg powiatowych: ul. Kolejowej (droga nr 3174D, odcinek od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Wałową) oraz ul. Wałowej (droga nr 3189D, odcinek od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Gliwicką).

Oba odcinki wymagają gruntownej przebudowy, natomiast nie ma gwarancji na szybki ich remont przez powiat. W przypadku ul. Kolejowej oba samorządy wykonały wspólnie dokumentację, która może być podstawą ubiegania się o środki zewnętrzne.

- Przejęcie wnioskowanych odcinków pozwoli gminie podjąć szybsze działania zmierzające do przebudowy tych reprezentacyjnych i istotnych dróg dla miasta. Dodatkowo w ulicy Kolejowej konieczne są do wykonania pilne prace związane z kanalizacją deszczową - tłumaczy swoją decyzję burmistrz Mariusz Szpilarewicz.

Przedstawiony rok temu przez powiat plan składania wniosków zmierzających do pozyskania funduszy na remonty dróg powiatowych na terenie całego powiatu nie rokuje szybkich zmian jakościowych na wspomnianych drogach. Wniosek burmistrza został wstępnie zaakceptowany przez Zarząd Powiatu i została wszczęta procedura pozbawienia wskazanych odcinków kategorii dróg powiatowych. Jednocześnie trwają uzgodnienia dotyczące remontów na innych odcinkach dróg powiatowych.

- Mamy wykonane wspólnie z powiatem dokumentacje na przebudowy dróg powiatowych Ziębice - Krzelków i Ziębice (ul. Gliwicka) - Dębowiec i liczę na to, że porozumienie zmierzające do przejęcia ul. Kolejowej i Wałowej przyśpieszy prace na tych dwóch drogach - dodaje burmistrz.

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

kierowca piątek, 09.07.2021 13:30
Drogi w Ziębicach to jeden wielki koszmar, ul. Wojska Polskiego,...