Zawarto umowy na remont dróg transportu rolnego w gminie Bardo

środa, 14.7.2021 11:15 994 0

W dniu 29 czerwca 2021 roku Gmina Bardo zawarła dwie umowy na remont dróg transportu rolnego: w Dębowinie o długości ok. 300m i szerokości 3,50m, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 117 (obręb Dębowina).

Wartość zadania to 30.996,00 zł brutto, w Laskówce o o długości ok. 600m i szerokości 3,50m, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 10/1 i 10/2 (obręb Laskówka). Wartość zadania to 62.000,00 zł brutto.

Prace realizowane są w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy”. Termin zakończenia robót ustala się do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Ponadto, zostały zgłoszone do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego modernizacje następujących dróg:
- droga transportu rolnego w Grochowej – dz. nr 163,
- droga transportu rolnego w Opolnicy – dz. nr 317/3 – dz. nr 163,
- droga transportu rolnego w Dzbanowie – dz. nr 275 i 258,
- droga transportu rolnego w Laskówce – dz. nr 156,
- droga transportu rolnego w Przyłęku – dz. nr 510/1,
- droga wewnętrzna w Bardzie – dz. nr 698,
- droga wewnętrzna w Bardzie – dz. nr 577/10, których realizacja następować będzie w następnej kolejności.

Źródło: FB Gmina Bardo

Dodaj komentarz

Komentarze (0)