Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok 2022 - zgłoś kandydaturę

wtorek, 27.9.2022 09:28 182 0

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Nr XXXII/200/05 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 13 września 2005 r. w sprawie ustanowienia nagrody za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz miasta i gminy Złoty Stok, nagrody honorowe „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty  Stok” są wręczane podczas uroczystości z okazji świąt państwowych lub innych uroczystości.

 W związku z nadchodzącym Narodowym Świętem Niepodległości, obchodzonym w dniu 11 listopada, przypominamy o możliwości zgłaszania osób lub instytucji, które przyczyniły  się w znaczący sposób do rozwoju i promocji Gminy Złoty Stok.

Nagroda jest honorowym wyróżnieniem za zasługi i wybitne osiągnięcia w dziedzinach:

1) oświaty i wychowania,

2) kultury,

3) sportu,

4) turystyki,

5) ochrony zdrowia,

6) rozwoju infrastruktury,

7) ochrony środowiska,

8) bezpieczeństwa publicznego,

9) za całokształt działalności,

10)  i innych.

Z wnioskiem o nadanie nagrody mogą wystąpić:

1) radni (co najmniej 3),

2) stowarzyszenia,

3) związki zawodowe,

4) korporacje zawodowe,

5) zrzeszenia przedsiębiorców,

6) rady sołeckie,

7) mieszkańcy w liczbie co najmniej 25 osób.

Wnioski o nadanie tytułu „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok” należy składać w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku w terminie do 18 października 2022 r.  

Poniżej znajdują się linki do  druków wniosków oraz uchwały Rady.

Wzór wniosku o nadanie nagrody honorowej dla osoby fizycznej,  Wzór wniosku o nadanie nagrody dla instytucji

Uchwała Nr XXXII/200/05 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 13 września 2005 r. w sprawie ustanowienia nagrody za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz miasta i gminy Złoty Stok.

Wzory wniosków są też do pobrania w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku.

UM Złoty Stok

Dodaj komentarz

Komentarze (0)