Zaproszenie na II spotkanie informacyjne - 100 Obwodnic

poniedziałek, 19.9.2022 11:31 1210

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu oraz Biuro Projektów Dróg i Mostów „BBKS-PROJEKT” Sp. z o.o. we Wrocławiu ZAPRASZAJĄ MIESZKAŃCÓW NA II AKCJĘ INFORMACYJNĄ w ramach opracowywania: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) z elementami Koncepcji Programowej dla zadania: "Budowa obwodnicy Złotego Stoku ciągu drogi krajowej nr 46"

Komunikat