komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

poniedziałek, 27 stycznia 2020

Przybysława, Anieli

Zakup autobusu, rozbudowa przedszkola i remonty dróg - budżet Ziębic na 2020 rok

piątek, 3.1.2020 09:51 , komentarze: 17 , odsłony: 3196
kategorie artykułu:

30 grudnia 2019 r. odbyła się sesja budżetowa Rady Miejskiej. Przedstawiony przez burmistrza Mariusza Szpilarewicza budżet, pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisję Budżetową Rady Miejskiej, został jednogłośnie przyjęty przez Radę Miejską Ziębic. 

Plan finansowy gminy na 2020 rok przewiduje dochody na poziomie 79.197.187 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 74.276.117 zł, zaś majątkowe na poziomie 4.921.070 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 83.320.573,39 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 73.669.702,44 zł, zaś majątkowe to 9.650.870,95 zł (wydatki związane z planowanymi inwestycjami, to kwota dwukrotnie wyższa niż w budżecie 2019 r.).

Deficyt budżetowy wyniesie 4 123 386,39 zł.

Najważniejsze wydatki majątkowe i inwestycyjne na 2020 r.:

 • dokapitalizowanie spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji kwotą 1.500.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. kanalizacja Skalic (zadanie to jest warunkiem koniecznym do przystąpienie do skanalizowania dalszej części gminy i włączenia Jasienicy, Bożnowic i Nowiny do oczyszczalni ścieków w Henrykowie; konieczne jest również do wykorzystania dotacji jaką otrzyma gmina na przebudowę drogi Skalice - Nowy Dwór);

 • przebudowa ulicy Małej w Ziębicach - 900.000 zł

 •  przebudowa drogi gminnej Skalice - Nowy Dwór - 1.050.000 zł

 • przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerńczycach - 200.000 zł

 •  budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pomianowie Dolnym - 400.000 zł

 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 ul. Paczkowska w kierunku na Biernacice - dokumentacja - 100.000 zł

 •  przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w Nowym Dworze (zakończenie zadania) - 70.000 zł

 •  przebudowa drogi gminnej ul. Wałowa (gminny odcinek od ul. Przemysłowej do Gliwickiej) - dokumentacja - 25.000 zł

 • porozumienie z Powiatem Ząbkowickim na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej ul. Gliwicka w stronę Dębowca - 25.000 zł

 • budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią prostą przy Szkole Podstawowej nr 2 (dotacja z Ministerstwa Sportu) - 1.200.000 zł

 •  modernizacja stadionu miejskiego (budowa bieżni i systemu nawadniania) - 700.000 zł

 •  opracowanie dokumentacja projektowo-kosztorysowej budowy hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach - 180.000 zł

 •  remont byłego kościoła ewangelickiego (dotacja Urzędu Marszałkowskiego) - 2.070.000 zł

 •  modernizacja monitoringu miejskiego (etap I) - 30.000 zł

 • modernizacja części placu - boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 - 55.000 zł

 •  rozbudowa Przedszkola na Orlej Polanie - dokumentacja - 50.000 zł

 • zakup autobusu na potrzeby Gminnej Komunikacji Autobusowej - 80.000 zł

 •  zakupy inwestycyjne w programie Maluch dla Żłobka Miejskiego przy ul. Klasztornej - 11.000 zł

 • przebudowa przyłącza energetycznego w celu otwarcia przejścia w Bramie Paczkowskiej - 35.000 zł

 •  wydatki inwestycyjne na zakupy dokonywane przez Urząd Miejski (w tym remont kanalizacji w budynku przy ul. Przemysłowej 10, zakup oprogramowania do ewidencji nieruchomości, montaż klimatyzacji w sali ślubów w Ratuszu Miejskim) - 135.000 zł;

 •  dokumentacja projektowa na kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Ziębicach - 20.000 zł

 •  nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem remizy w Starczówku (remiza wybudowana na działce prywatnej) - 15.000 zł

 •  przygotowanie lokalu chronionego (decyzja wojewody) - 30.000 zł.

 

Podczas sesji budżetowej radni przyjęli też uchwałę o gminnym programie wymianie pieców, w którym określone zostały zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Ziębice na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza. Na ten cel zabezpieczono w budżecie 100.000 zł. Mieszkaniec gminy może uzyskać w 2020 roku dotację do wysokości 50 proc., przy czym dotacja nie może wynieść więcej niż 5 tys. zł.

Bardzo miłym akcentem sesji był świąteczny występ chóru Laurus, którym kieruje pani Barbara Elbert, działającego przy Ziębickim Centrum Kultury. Chór wystąpił z krótkim programem składającym się z kolęd. Była to okazja do podziękowania Paniom za uświetnianie swoimi występami wielu uroczystości gminnych. Życzymy Wszystkim udanego roku 2020!

 

UMiG Ziębice

 

 

Wasze komentarze

A co z drogą transportu rolnego z Niedźwiednika do Rososznicy?
piątek, 03.01.2020 20:07 autor: Michał
Remont byłego kościoła ponad 2mil to droga by była ?...
poniedziałek, 06.01.2020 06:23 autor: Ja
A czy WO wyraził zgodę na te inwestycje? Wszak to...
piątek, 03.01.2020 22:08 autor: autor
piątek, 24.1.2020 13:59
14
poniedziałek, 20.1.2020 08:57
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa