Zakończono prace melioracyjne w Przedborowej [Foto]

poniedziałek, 18.9.2023 13:27 145 0

Zakończono prace melioracyjne związane z bieżącym utrzymaniem rowu R-Piwoda oraz naprawą ubezpieczeń w Przedborowej. Dzięki pracom melioracyjnym zostało wyczyszczone koryto rowu, zabezpieczono skarpy płytami melioracyjnymi i uzupełniono wyrwy, wykonano nowy przepust z utwardzeniem przejazdu i wyłożeniem dna koryta rowu brukiem kamiennym w jego obrębie.

Projekt został zrealizowany z udziałem dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wynoszącej 35 000,00 zł. Wartość zadania zamknęła się w kwocie 121 000,00 zł, a wykonawcą robót była EKO-INSTAL-BUD Rafał Moczulski z Bielawy.

źródło: P. Gancarz/FB

Dodaj komentarz

Komentarze (0)