Zakończono doposażanie Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki. Zobacz, co się zmieniło [Foto]

czwartek, 1.9.2022 09:49 1107 0

W środę 31 sierpnia zakończyła się realizacja projektu "Konwersja Cyfrowa Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki". Był to bardzo intensywny czas rozwoju i doposażenia centrum.

W ramach projektu zakupiono sprzęt nagłośnieniowy na salę widowiskową, która dodatkowo została wyposażona w pętlę indukcyjną, zwiększającą jakość odbioru dźwięku dla osób niedosłyszących. Sala będzie więc mogła służyć seniorom i osobom ze specjalnymi potrzebami. Pętla indukcyjna znajduje się na stanowisku obsługi w sekretariacie ZCKiT. Ponadto wyposażono instytucję kultury w sprzęt do prowadzenia zajęć cyfrowych: zestaw multimedialny i aparat cyfrowy z obiektywem.

Personel Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki w trakcie realizacji projektu uczestniczył w zdalnych i stacjonarnych szkoleniach zwiększających wiedzę i umiejętności realizowanych przez Narodowe Centrum Kultury oraz trenerów zewnętrznych. Wynikiem projektu jest Strategia Cyfrowa Ząbkowickiego Centrum Kultury przygotowana przez zespół ZCKiT.

ZCKiT

Dodaj komentarz

Komentarze (0)