Za nami trzecia sesja Rady Miejskiej w Bardzie. Nad czym obradowano?

piątek, 7.6.2024 16:15 1151 1

6 czerwca w Centrum Kultury i Bibliotece w Bardzie odbyła się III Sesja Rady Miejskiej obecnej kadencji. Na wstępnie burmistrz Marta Ptasińska przedstawiła sprawozdanie działania od momentu objęcia stanowiska. W następnej części obrad przedłożono projekty uchwał, nad którymi dyskutowano podczas I Wspólnego Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Bardzie.

Każda z dziewięciu uchwał przegłosowana została przez radnych jednogłośnie. Z treścią uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji publicznej Gminy Bardo. Szczególną uwagę zwrócono na:

- Uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bardo na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, której efektem będzie remont wejścia głównego i ołtarza bocznego w Bazylice Mniejszej, pw. Nawiedzenia NMP w Bardzie.

- Uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bardo dotyczy umożliwienia bezpłatnej sterylizacji psów i kotów, zarówno bezdomnych, jak i posiadających właścicieli.

W punkcie 18. przebiegu sesji zaplanowano interpelacje i zapytania ze strony radnych. Złożona została jedna interpelacja, której autorem był radny Marcin Kostrzewa. Dotyczyła prośby o wystąpienie przez burmistrz do starosty Romana Festera z zapytaniem o możliwość remontu drogi między Bardem a Przyłękiem. Pani Burmistrz poinformowała, że interpelacja została już skierowana do starosty, przychylając się jednocześnie do opinii, że remont jest konieczny i pilny.

/UM Bardo/

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

mieszkanka poniedziałek, 10.06.2024 10:53
może by już przestać wydawać publiczne pieniądze na remonty w...