XXVII Sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku

wtorek, 20.7.2021 16:30 234 0

Przewodniczący Rady Miejskiej zawiadamia o zwołaniu XXVII sesji Rady Miejskiej w Złotym Stoku w dniu 26.07.2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej zawiadamia o zwołaniu XXVII sesji Rady Miejskiej w Złotym Stoku.

Posiedzenie odbędzie się 26 lipca 2021 r. o godz. 12.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Wiejska 2 w Złotym Stoku.

 Proponowana tematyka:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2021 r.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok.
  6. Sprawy różne:
  • odczytanie pism skierowanych do Rady,
  • sprawozdanie z pracy Burmistrza,
  • zapytania i wolne wnioski.
  1. Zamknięcie obrad.
Dodaj komentarz

Komentarze (0)