komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

niedziela, 20 czerwca 2021

Diny, Bogny

Wznowienie działalności placówek oświatowych w gminie Złoty Stok

piątek, 22.5.2020 09:28 , komentarze: 2 , odsłony: 1123
kategorie artykułu:

Od 25 maja br. wznawiają działalność placówki przedszkolne w gminie Złoty Stok.

fot. pixabay


Dyrektorzy Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina” w Mąkolnie oraz Niepublicznej Placówki Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku wdrożyli procedury i regulaminy funkcjonowania placówek zgodny z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej. Procedury te dostępne są w przedszkolach.

W celu zgłoszenia dziecka do przedszkola należy skontaktować się z placówką oświatową, do której zapisane jest dziecko. Ze względu na sytuację epidemiczną ograniczona jest liczebność grup przedszkolnych, dlatego też pierwszeństwo mają dzieci rodziców pracujących.

Również od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku będą mogli brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.

Organizowane są również zajęcia opiekuńczo -wychowawcze w świetlicy szkolnej dla dzieci, których rodzice musieli podjąć pracę. Realizowane będą zajęcia rewalidacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych za zgodą ich rodziców. Przypominamy, że wszyscy uczniowie szkoły nadal objęci będą nauką zdalną na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z harmonogramem i potrzebami uczniów klas ósmych odbywać się będą konsultacje z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i doradztwa zawodowego oraz pozostałych przedmiotów, a także zostanie udostępniona dla nich biblioteka szkolna.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wdrożono „Wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku”, zgodną z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej. Procedura ta została zamieszczona w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

Jednocześnie informujemy, że nowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz zasady prowadzenia egzaminów zewnętrznych został ogłoszony przez MEN i znajduje się na stronie internetowej szkoły.

W przypadku potrzeby zapewnienia transportu prosimy o przekazanie tej informacji do dyrektora szkoły lub przedszkola.

Szanowni Państwo,
priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i kadrze sprawującej opiekę, dlatego dziękujemy rodzicom za wyrozumiałość, ogromną troskę i dbałość o zdrowie, ale także przypominamy o przestrzeganiu narzuconych reżimów i wypełnianiu poniższych obowiązków wynikających z wytycznych MEN i GIS:

• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;

• zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

• przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;

• nie posyłaj dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;

• wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;

• regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;

• zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

UM Złoty Stok

 

Wasze komentarze

wtorek, 15.6.2021 09:30
czwartek, 10.6.2021 16:10
ZCKiT Ząbkowice Śląskie
ZCKiT Ząbkowice Śląskie
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Basen Fitness Aquarius
Basen Fitness Aquarius
PUP Ząbkowice Śląskie
PUP Ząbkowice Śląskie
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa