Wybrano wykonawcę na przebudowę drogi w Braszowicach

środa, 13.10.2021 08:40 240 0

Gmina Ząbkowice Śląskie informuje, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa drogi w Braszowicach- odcinek 2, za najkorzystniejszą uznano i wybrano ofertę złożoną przez:

Firma Ogólnobudowlana Robert Matyszczyk
Wolibórz 90/2
57-432 Wolibórz


Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Wyboru dokonano zgodnie z art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2021r poz. 1129 t.j. ze zm./, ponieważ oferta złożona przez Wykonawcę: Firma Ogólnobudowlana Robert Matyszczyk, Wolibórz 90/2, 57-432 Wolibórz otrzymała najwyższą ilość punktów w świetle kryteriów przyjętych w ogłoszeniu oraz SWZ. Spełnia wymogi określone przez Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą.
Umowa w sprawie udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w Braszowicach- odcinek 2” zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.


Pełna treść ogłoszenia dostępna jest TUTAJ- Otwórz na nowej karcie

Dodaj komentarz

Komentarze (0)