Wybory samorządowe - co, gdzie i jak?

piątek, 14.11.2014 14:19 8917 2

W wyborach samorządowych, inaczej niż np. w wyborach parlamentarnych, możemy głosować wyłącznie w miejscu stałego zamieszkania, możliwość udziału w głosowaniu ma każdy obywatel Polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i nie został prawomocnym orzeczeniem sądowym ubezwłasnowolniony lub pozbawiony praw publicznych albo wyborczych.

W wyborach samorządowych będziemy mogli oddać głos na:

  • wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, którzy są wybierani w wyborach bezpośrednich
  • radnych do rady miejskiej
  • radnych do rady powiatu
  • radnych do sejmiku województwa

Pakiet wyborczy składać się będzie z czterech różnych kart:

  • karta biała - karta do głosowania w wyborach do rad gmin w gminach niebędących miastami na prawach powiatu oraz rad miasta na prawach powiat
  • karta żółta - karta do głosowania w wyborach do rady powiatu
  • karta niebieska - karta do głosowania w wyborach do sejmików województw
  • karta różowa - karta do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta

Po raz pierwszy prawie w całej Polsce (we wszystkich gminach poza 66 największymi miastami w kraju na prawach powiatu), wybierzemy radnych w okręgach jednomandatowych.

 

Oznacza to, że gmina została podzielona dokładnie na tyle okręgów wyborczych, ilu jest radnych. Jeżeli w gminie wybieranych będzie 15 radnych, gmina podzielona została na 15 okręgów wyborczych.

W każdym z nich komitety wyborcze zgłosiły po jednym kandydacie. Wyborcy głosujesz tylko na jedną osobę. Mandat uzyska dokładnie ten kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów.

 

W wyborach na włodarza gminy również głosujemy na jedną tylko osobę. Za wybranego wójta, burmistrza uważa się tego kandydata, który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał połowy liczby ważnie oddanych głosów, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie.

 

 

W wyborach do rady powiatu i do sejmiku wojewódzkiego obowiązuje system proporcjonalny. Głosujemy na daną listę stawiając znak "x" obok nazwiska tylko jednego kandydata.

 

16 listopada powinniśmy zagłosować. Świadomie wybierzmy osoby, które będą decydowały o jakości naszego życia przez kolejne 4 lata. O tym, czy dziecko znajdzie miejsce w przedszkolu, czy szkoła nie zostanie zlikwidowana, czy bez problemów dojedziemy do pracy, czy mieszkańcy będą mieli wpływ na wydatki. Przede wszystkim zaś wybierzmy osoby, które będą słuchać mieszkańców - również po wyborach! – mówi Joanna Załuska dyrektor programu Masz Głos, Masz Wybór w Fundacji im. Stefana Batorego.

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

poniedziałek, 17.11.2014 00:55
No właśnie takie podejście i juz wiemy skąd tak niska...
madmax piątek, 14.11.2014 18:42
Od 20 lat biorę udział w tej tzw. "demokracji" i...