Wybory nowego sołtysa w Chwalisławiu

piątek, 1.6.2018 14:07 2794 1

Po złożonej w kwietniu br. rezygnacji z pełnienia funkcji sołtysa przez Andrzeja Wielgusa, burmistrz Grażyna Orczyk zwołała na dzień 29 maja 2018 r., zebranie wiejskie w świetlicy wiejskiej w związku z wyborem nowego sołtysa wsi Chwalisław. Burmistrz oraz zebrani mieszkańcy złożyli podziękowania panu Andrzejowi za dotychczasową pracę podkreślając jego niezwykłe zaangażowanie w sprawy wsi i każdego mieszkańca, za poświęcony czas i pracę dla dobra tej małej społeczności. W zebraniu wzięło udziały udział 22 osoby. Komisja skrutacyjna po dokonaniu wszelkich niezbędnych formalności przeprowadziła głosowanie tajne i ogłosiła wyniki. Nowym sołtysem została  Izabela Suska otrzymując 19 głosów za. Gratulujemy, życzymy dobrej współpracy z mieszkańcami, spełniania założeń i planów odnoście rozwoju swojej wsi oraz wiele satysfakcji z pełnionej funkcji.

 

UMiG Złoty Stok

 

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

zzz poniedziałek, 04.06.2018 07:15
Ludzie nie chcą już chodzić na zebrania a tak w...