komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

czwartek, 24 września 2020

Gerarda, Ruperta

Właściciele nieruchomości w gminie Ziębice muszą przeprowadzić obowiązkową deratyzację!

wtorek, 17.9.2019 11:34 , komentarze: 0 , odsłony: 421
kategorie artykułu:

OBWIESZCZENIE

w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ziębice obowiązkowej deratyzacji

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawyz dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, z późn. zm.) oraz § 18. Załącznika do Uchwały nr 229/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ziębice Burmistrz Ziębic zarządza:

§1.

W okresie od dnia 15.10.2019 r. do dnia 15.11.2019 r. przeprowadzić powszechną akcję deratyzacji na terenie gminy Ziębice.

§2.

Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązuje się właścicieli nieruchomości, posiadaczy lub zarządzających nieruchomością.

§ 3.

Do przeprowadzenia akcji zwalczania szczurów i myszy należy używać środków (preparatów) ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. W celu zapoznania się ze szczegółami akcji należy kontaktować się osobiście z Wydziałem Środowiska Urzędu Miejskiego w Ziębicach ul. Przemysłowa 10, pok. nr 1 i pok. nr 23 lub telefonicznie: 74 8163 835 lub 74 8163 848.

§ 4.

  1. Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi w okresie wyłożenia trucizny nakładam na opiekunów obowiązek pouczenia podopiecznych o zagrożeniu i skutkach zatrucia. Z tych samych powodów szczególnym nadzorem należy otoczyć również zwierzęta domowe.
  2. W czasie trwania akcji deratyzacji w miejscach wyłożenia preparatów należy umieścić napis ostrzegawczy o treści: „UWAGA! Wyłożono preparat do zwalczaniagryzoni!Niebezpieczeństwozatrucialudzii zwierząt!”

§ 5.

Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości określonych w § 2. do usunięcia w terminie 3 dni od daty zakończenia akcji deratyzacji pozostałych resztek preparatów oraz padłych gryzoni.

§ 6.

Właściciele, zarządcy, użytkownicy nieruchomości zobowiązani są w związku z prowadzoną akcją deratyzacji:

1) dokonać w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń;

2) usunąć z terenu pomieszczeń wszelkie odpady mogące stanowić pożywienie dla gryzoni;

3) wyłożyć preparaty do zwalczania gryzoni w szczególności wewnątrz lub w pobliżu gniazd, w kątach
i wzdłuż ścian, wzdłuż tras przebiegu oraz w miejscach ich żerowania.

§ 7.

Nadzór i kontrolę nad wykonywaniem deratyzacji sprawuje Straż Miejska oraz Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Ziębicach w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ząbkowicach Śląskich.

§ 8.

Niewykonanie powyższych postanowień podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami o wykroczeniach.

§ 9.

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w mediach lokalnych, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ziębicach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ziębicach.

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ziębice - POBIERZ

 

 

 

Wasze komentarze

wtorek, 22.9.2020 12:06
poniedziałek, 21.9.2020 11:43
wtorek, 22.9.2020 09:42
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.