Wkrótce rusza przebudowa ulic Kłodzkiej i Kamienieckiej. Przekazano plac budowy

czwartek, 21.10.2021 12:24 2998 5

Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Kłodzkiej i Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich. 19 października nastąpiło przekazanie placu wykonawcy robót. 

 

Ulica Kamieniecka w Ząbkowicach Śląskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Bolesława Chrobrego do skrzyżowania z ul. Kłodzką posiada liczne ubytki nawierzchni. Stan techniczny chodników oraz kanalizacji burzowej wymaga pilnej przebudowy. W nie lepszej kondycji jest ulica Kłodzka na odcinku od skrzyżowania z ulicą Dolnośląską do przebudowanego łącznika drogi wojewódzkiej nr 382 (do posesji nr 14) z uwagi na stan techniczny nawierzchni ciągów jezdnych, chodników, poboczy  i kanalizacji burzowej. Teraz te dwa odcinki mają zostać gruntownie przebudowane.

W ramach zadania: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę Kłodzkiej i Kamienieckiej" wyłoniono wykonawcę gruntownej przebudowy tych ulic. To EUROVIA POLSKA S.A.

Firma wykona przebudowę tych ulic za 7 094 832,89 zł.

19 października nastąpiło przekazanie placu budowy. Na miejsce spotkania komisji wyznaczono skrzyżowanie ul. Kłodzkiej i Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich. Udział wzięli w nim pracownicy Urzędu Miejskiego, przedstawiciele wykonawcy – firmy EUROVIA Polska S.A.. przedstawiciele mieszkańców, Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w oraz przedstawiciele właścicieli sieci znajdujących się na terenie inwestycji.


Zakres robót ma objąć:

- opracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego w tym zmiany lokalizacji przystanków komunikacji miejskiej na czas prowadzonych robót,
- rozbiórka nawierzchni ciągów jezdnych, chodników poboczy,
- rozbiórka kostki granitowej z ciągów jezdnych i chodników ul. Kłodzkiej i Kamienieckiej oraz jej transport na ul. Rzeczną 2 w Ząbkowicach Śląskich,
- rozbiórka kanalizacji burzowej,
- likwidacja kolizji w ramach prowadzonej przebudowy i budowy, a w razie takiej konieczności przebudowa sieci teletechnicznych, elektrycznych, oświetlenia ulicznego, gazowych, wodociągowych, sanitarnych,
- wywóz i utylizacja gruzu i odpadów z rozbiórek,
- demontaż istniejącego oznakowania,
- przebudowa ciągów jezdnych, chodników, poboczy, kanalizacji burzowej w ciągu ulicy Kłodzkiej i Kamienieckiej,
- budowa oświetlenia w ciągu ulicy Kłodzkiej,
- budowa chodnika w ciągu ulicy Kłodzkiej,
- opracowanie dokumentacji w tym uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń oraz pozwolenia Urzędu Konserwatorskiego zezwalających na prowadzenie prac w zakresie naprawy i konserwacji technicznej metodami konserwatorskimi kamiennych elementów balustrady wraz ze stabilizacją luźnych i odspajających się elementów tej balustrady, uszczelnienie izolacji kamiennych przypór mostu przed penetracją wód opadowych przenikających przez nawierzchnię mostu, uzupełnienie spoin i ubytków w ścianach czołowych konstrukcji zabytku Mostu Św. Jana nad rzeką Budzówką w Ząbkowicach Śląskich w ciągu ul. Kłodzkiej wpisanego do rejestru zabytków Decyzją z dnia 15.10.1966r. pod numerem A/5149/1875. Zapewnienie nadzoru konserwatorskiego nad prowadzonymi pracami oraz wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych w przedmiotowym zakresie,
- opracowanie dokumentacji, uzyskanie wszelkich zgód i zezwoleń oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie likwidacji barier architektonicznych związanych ze skomunikowaniem posesji nr 16 i 18 w miejscowości Ząbkowice Śląskie ul. Kamieniecka,
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu, montaż oznakowania, budowa aktywnych przejść dla pieszych,

Przeczytaj komentarze (5)

Komentarze (5)

niedziela, 24.10.2021 19:37
Kapowanie w tym kraju to narodowa tradycja
Kubuś Puchatek czwartek, 21.10.2021 13:29
Wykonawcy już są. Teraz trzeba im rozdać narzędzia i do...
czwartek, 21.10.2021 16:53
Oni pracują i biorą tylko w kopertach
czwartek, 21.10.2021 17:47
Art. 212.Kodeksu Karnego § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób,...
czwartek, 21.10.2021 18:35
Jeszcze nie zgłosiłeś?czy dać ci kopertę?