komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

wtorek, 2 czerwca 2020

Marianny, Marcelina


Więcej czasu na zarejestrowanie auta i zgłoszenie kupna lub sprzedaży

środa, 1.4.2020 14:28 , komentarze: 0 , odsłony: 1093
kategorie artykułu:

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich informuje, że nastąpiło wydłużenie terminu obowiązku rejestracji pojazdu albo zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego - do 180 dni.

 

Starosta Ząbkowicki informuje, że na podstawie Ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw(Dz. U.2020 poz. 568):

 

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia 31 grudnia 2020 r.:

1)     wydłuża się do 180 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,

2)      art. 140mb ustawy, o której mowa w pkt 1, stosuje się z uwzględnieniem terminu określonego w pkt 1.(kary pieniężne).

 

Przepisy stosuje się:

1)     do pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 marca 2020 r.(tj. od dnia 1 marca 2020r.)o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;

2)     do pojazdu zarejestrowanego nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 marca 2020 r. (tj. od dnia 1 marca 2020r.)o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

 

 

 

Wasze komentarze

niedziela, 31.5.2020 10:30
19
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa