Wiata przystankowa, oświetlenie i ławki biesiadne - FUNDUSZ SOŁECKI gminy Złoty Stok na 2019 rok

piątek, 21.12.2018 00:00 1916 0

Gmina Złoty Stok na zadania funduszu sołeckiego w 2019 roku przeznaczy kwotę 96 756 zł. Sprawdź, co zostanie zrobione w twojej wsi.

 

CHWALISŁAW 15 012 zł

 • Zakup tablic ogłoszeniowych 7 500 zł
 • Organizacja imprez integracyjnych 500 zł
 • Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi 7 012 zł


LASKI 29 079 zł

 • Dokumentacja i wykonanie punktów oświetlenia w Laskach 10 079 zł
 • Zakup dwóch pojemników na śmieci oraz zakup materiałów do wykonania utwardzenia placu przed świetlic wiejską 13 500 zł
 • Odśnieżanie dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Laski 1 500 zł
 • Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa Laski 2 000 zł
 • Poprawa estetyki wsi 2 000 zł


MĄKOLNO 25 930 zł

 • Poprawa infrastruktury drogowej we wsi Mąkolno 16 930 zł
 • Wspieranie kultury i sportu na wsi 2000 zł
 • Zakup wiaty przystankowej 4000 zł
 • Estetyka wsi 1000 zł


PŁONICA 13 682 zł

 • Wymiana lamp oświetlenia ulicznego i oświetlenia przy boisku sportowym w Płonicy 8 600 zł
 • Organizacja uroczystości, spotkań i imprez integracyjnych 1 500 zł
 • Zakup ławek biesiadnych 3000
 • Kształtowanie wizerunku i estetyka wsi 582 zł


BŁOTNICA 13 053 zł

 • Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi 1 500 zł
 • Organizacja imprez integracyjnych i utrzymanie świetlicy 1 400 zł
 • Budowa wiaty na działce gminnej Nr 163/1 w Błotnicy 10 153 zł

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)