komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

sobota, 23 lutego 2019

Romany, Damiana

Urząd Skarbowy informuje: Reklama napojów alkoholowych

czwartek, 21.6.2018 15:42 , komentarze: 0 , odsłony: 378
kategorie artykułu:

REKLAMA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

obowiązek wnoszenia opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług za usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

Podmioty zobowiązane: wszystkie podmioty, które w jakikolwiek sposób reklamują markę alkoholu lub markę i nazwę firmy produkującej alkohol (w tym: telewizja, radio, prasa, agencje reklamowe, firmy świadczące usługi reklamy na billboardach, sklepy, lokale gastronomiczne, kina, hotele, firmytransportowe).

 

Zgodnie z USTAWĄ O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI z dnia 26.10.1982r. ( tekst jedn.: Dz.U. z 2016 poz. 487, z późn. zm) podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą na wyodrębniony rachunek utworzony w tym celu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej opłatę w wys.10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi.

Podmioty zobowiązane do wnoszenia powyższej opłaty zgodnie z art. 132 ust.2 ww. ustawy mają obowiązek składania zbiorczej deklaracji miesięcznej DRA-1 w terminie do 20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym powstał obowiązek wystawienia faktury, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług na wynagrodzenie lub jego część.

Deklaracje DRA-1 składa się do tego samego urzędu skarbowego, do którego składa się deklaracje dotyczące podatku od towarów i usług.

Opłatę o której mowa w art. 132 ust. 1 ww. ustawy, wnosi się najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca w którym stosownie do ust. 2 powstał obowiązek złożenia zbiorczej deklaracji miesięcznej.

Opłatę zgodną z deklaracją DRA-1 należy wpłacać bezpośrednio na rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów utworzony w tym celu przez Ministra Sportu i Turystyki, prowadzony przez

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Nr rachunku 48 1130 1017 0200 0000 0013 7186

Opłata dla podmiotu zobowiązanego do jej wniesienia stanowi koszt uzyskania przychodów (art.15 ust.1 ustawy o CIT lub art.22 ust.1 ustawy o PIT).

Akty prawne :

  1. Ustawy z dnia 26.10.1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jedn.: Dz.U. z 2016 poz. 487, z późn. zm).

  2. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 marca 2011r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych (Dz.U. z 2011 nr 61, poz.311).

 

 

Wasze komentarze


wczoraj, 22 godz temu
wczoraj, 23 godz temu
czwartek, 21.2.2019 12:54
środa, 20.2.2019 11:53
środa, 20.2.2019 11:22
środa, 20.2.2019 09:56
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Praca na GoWork
Praca na GoWork